BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Osmanlının ikinci kurucusu

Ahmet Demirbaş
Facebook
Cengâver bir padişah? olan Çelebi Sultan Mehmed, tarihçiler tarafından "Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu" kabul edilir...

Çelebi Sultan Mehmed Han, Osmanlı padişahlarının beşincisidir. Cengâver bir padişahtı. Ankara Savaşı'ndan sonra Amasya'ya çekildi. Timur Han'a esir düşen babası Yıldırım Bayezid Han'ı kurtarmak için bir plân hazırladı ise de muvaffak olamadı.

Babasının vefatından sonra, kardeşlerine galip gelerek 1413 yılında Osmanlı sultanı olarak tahta geçti. "Fetret Devri"nde Osmanlıyı, karşılaştığı büyük bunalımdan kurtararak devletin birliğini sağlayan Çelebi Sultan Mehmed, tarihçiler tarafından "Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu" olarak kabul edilir...

Önce Anadolu'daki isyanları bastırdı, sonra Macaristan'a kadar fethetti. Serez'de, Bâtınî îtikâdında olan Şeyh Bedreddin isyan çıkarmıştı. Şeyhi yakalattı. Ehl-i sünnete uymayan îtikâd üzere olmak ve cemiyet nizâmını bozmakla suçlu bulunan isyancı, Molla Haydar'ın fetvâsıyla Serez pazarında asıldı. İdamı esnasında "Ben bu cezayı hak ettim" diye itiraf etmiştir...
Çelebi Mehmed Han, makul hareket eden, sabırlı, azim ve irade sahibi, sözüne ve vaadine sadık, nazik, vakur ve ciddi bir hükümdardı. Yalnız dostuna değil, düşmanlarına da kendisini sevdirerek itimat telkin etmiş ve saydırmıştır...

Çelebi Sultan Mehmed Han Edirne'deyken, çıkmış olduğu avda rahatsızlandı. Nüzûl (felç) illetinden kurtulamayacağını anlayan Padişah; kardeş kavgasının devleti ne hâle getirdiğini bildiği için, vefat ederken veziri Bayezid Paşa'yı yanına çağırdı ve şunları söyledi:
"Tez büyük oğlum Murad'ı getirin! Ben bu döşekten kurtulamam. Şehzadem gelmeden ben ölürüm. Memleket birbirine girer. Tedbir alın ki, vefatım duyulmasın!.."

Bunları söyledikten kısa süre sonra vefât etti. Padişahın ölümü son derece gizli tutuldu. Cesedi sarayda muhâfaza edildi. O zaman Amasya Vâlisi olan büyük oğlu Şehzâde Murâd'ın Bursa'ya gelişine kadar 42 gün pâdişâhın vefâtı gizlendi. Cesedi Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye defnedildi. Artık Osmanlı tahtında İkinci Murad Han vardı...

Çelebi Mehmed, kısa ömrünü savaş alanlarında geçirmiş olmasına rağmen, memleketin imarına da önem vermiştir. Bursa'da yaptırdığı cami, medrese, imaret ve Yeşil Türbe, önemli sanat eserleridir. Türbenin karşısına düşen medresesi bugün müze hâline getirilmiş olup, Bursa medreseleri arasında "Sultaniye" adı ile meşhurdur. Ruhu şad olsun...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
585242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/585242.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT