BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Sizin için din olarak İslam'ı beğendim..."

Allahü teâlâ Kur'an-ı kerimde meâlen buyurdu ki: "Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim."

Âdem aleyhisselamdan beri gelen dinlerde, dinin adı, gönderilen peygamberin adıyla söylenirdi. Mesela, Hazret-i Musa'nın dinine "Musevilik", Hazret-i İsa'nın dinine "İsevilik" denirdi.

Her peygamber, bir bölgeye, bir kavme gelirdi. O bölgenin, o kavmin peygamberi olurdu. O din belli bir zaman yürürlükte kalırdı. Sonra yeni bir peygamberle, yeni bir din gönderilirdi...

İslamiyet ise, cihanşümul [evrensel, üniversal] olarak geldi. Bir bölgeye, bir ırka değil, bütün insanlığa, bütün dünyaya geldi. Hükümleri de, kıyamete kadar geçerli olduğu için, gönderilen peygamberin ismiyle bildirilmedi. Yani "Muhammedilik" denmedi. Muhammed aleyhisselamın getirdiği dine, "İslamiyet" dendi. Önceki dinlerin hiçbiri bozulmamış olsaydı bile, neshedildiği, yani yürürlükten kaldırıldığı için, artık o dinlerin hiçbiriyle amel etmek caiz olmaz.

Allahü teâlâ, başka dinleri kabul etmediğini Kur'an-ı kerimde açıkça bildirdi:

(Allah indinde hak din ancak İslam'dır.) [Al-i İmran 19]

(Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim.) [Maide 3]

İslamiyet cihanşümul olduğu gibi; Muhammed aleyhisselam da dünyadaki bütün milletlere gönderilmiştir.

Hadis-i şeriflerde mealen buyuruldu ki:
(Her nebi kendi kavmine, ben ise, kızıl kara, her millete gönderildim.) [Buhari]

(Her nebiye üstün kılındığım altı hasletten biri, bütün insanlara gönderilmemdir.) [Müslim]

Allahü teâlâ, bütün insanları Müslüman olmaları için yarattığını bildiriyor. Bütün insanlara, Müslüman olmalarını emrediyor. Kullarını bu saadete kavuşturmak için cihad edenlere çok sevap vereceğini söz veriyor. Cihad, bütün insanları hak dîne iman etmeye çağırmak, bu çağrıyı işitmelerine ve kabul etmelerine mani olan diktatörlerle devletin savaşmasıdır. Fertlerin cihadıysa, malla, fikirle, neşriyatla ve dua etmekle, İslam ordusuna yardım etmektir. (Dürr-ül-muhtar)

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cihadla emrolundum. "La ilahe illallah" dedirtene kadar, onlarla savaşırım.) [Siyer-i kebir]

Evet, bütün bunlar gösteriyor ki; âhırette Cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselâma tâbi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan hayrât ve hasenât, yani bütün iyilikler, bütün keşfler, bütün hâller ve bütün ilimler Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" yolunda bulunmak şartı ile âhırette işe yarar. Yoksa, Allahü teâlânın Peygamberine tâbi olmayanların yaptığı her iyilik, dünyada kalır ve âhıretlerinin harap olmasına sebep olur...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
585749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/585749.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT