BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Orta Çağ Avrupası'nı aydınlatan İslam güneşi

Drapper diyor ki: "Orta Çağ'daki Avrupalılar, tamamen barbardı. Hristiyanlık onları barbarlıktan kurtaramamıştı. Hristiyan dininin başaramadığını, İslam dini başardı..."

Batı'nın ortaya koyduğu uygarlık, Hristiyan olan milletlerin eski inanç, örf ve âdetleri ile karışarak yarı putperest bir medeniyet oluşturmuştur... Medeniyetler içinde her bakımdan mükemmel olanı İslam medeniyetidir. İslamiyet'i bir vahşet olarak tanıtan Hristiyanların yaptıkları vahşetler çoktur. Din namına yapılan Engizisyon zulümleri, Saint-Barthélemy (Sent Bartelemi) Faciası ve buna benzer toplu öldürmeler, Hristiyanların, mezhepleri farklı olan dindaşlarına ve diğer dinlere karşı gösterdikleri akıl almaz vahşetleri birer birer teşhir etmektedir...

Müslüman idareciler arasında hiçbiri, hiçbir zaman Hristiyanların yaptıkları gibi, zulümler yapmamıştır. İslamiyet'te hiçbir mahluka zulüm yapmak caiz değildir. Müslüman din adamları katliamlara, zulümlere her zaman mani olmuşlardır...

Orta Çağ Avrupası'ndan bahseden John W. Drapper gibi tarafsız bir tarihçi "Avrupa'nın Manevi İnkişafı" ismindeki eserinde şöyle demektedir: "O zamanki Avrupalılar, tamamen barbardı. Hristiyanlık onları barbarlıktan kurtaramamıştı. Hristiyan dininin başaramadığını, İslam dini başardı..."

Bu konuda insaflı Batılıların sözleri çoktur. Bütün dinleri, medeniyetleri iyi incelemiş olan İngiliz ilim adamı Lord Davenport, "Hazret-i Muhammed ve Kur'an-ı kerim" adındaki kitabında diyor ki: "Ahlak üzerinde son derece titizliğidir ki, Müslümanlığın az zamanda süratle yayılmasına sebep olmuştur. Müslümanlar, muharebede kılınca boyun eğmiş olan başka din adamlarını, daima af ile karşılamışlardır..."

Juryo da şöyle diyor: "Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışı ile, Papalığın ve kralların Müslümanlara reva gördüğü muamele, asla birbirine benzetilemez. Mesela 1572 yılı Sent Bartelemi yortu günü, IX. Şarl ve Kraliçe Katerina'nın emri ile Paris ve civarında 60 bin Protestan öldürüldü. Böyle nice işkencelerde dökülen Hristiyan kanları, Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından kat kat fazladır. Bunun içindir ki, birçok aldanmış insanı, İslamiyet'in, bir zulüm dini olduğu zannından kurtarmak gerekir. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında, Müslümanların gayrimüslimlere karşı davranışları, çok yumuşak olmuştur."

Şimdi de Chatfield'e kulak verelim: "Müslümanlar, Hristiyanlara karşı, Batılıların Müslümanlara karşı uyguladıkları gaddar muameleyi uygulasalardı, bugün Doğu'da tek Hristiyan kalmazdı..."
Bu yazılanlar, Batılı ilim adamlarına ait. Bizdeki Batı hayranlarına el-insaf diyoruz...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
585958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/585958.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT