BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kepçe-kaşıkla kazanılan zafer!

Ahmet Demirbaş
Facebook
Mohaç'ta durum vahim bir hâl almıştı! Düşmanın çadırlar arasına kadar girdiğini gören seyisler, aşçılar ellerine ne geçirdilerse  saldırdılar!

Sultan Üçüncü Mehmed Han, İslam halifelerinin yetmiş sekizincisi ve Osmanlı padişahlarının on üçüncüsüdür. Üçüncü Murad Han'ın oğlu ve Birinci Ahmed Han'ın babasıdır. 1566'da doğup, 1603'te vefat etti. Kabri, Ayasofya Camii bahçesindeki türbededir...
Üçüncü Mehmed Han, babası Murad Han'ın vefatından sonra 1593'te Osmanlı tahtına geçti. İlk icraatı, devlet ve saltanatın emniyetini kuvvetlendirmek oldu... Devam eden Avusturya harpleri esnasında, Papa'nın propagandalarıyla Erdel, Eflak ve Buğdan Voyvodalıkları Türklere karşı isyan ettiler. Hemen akabinde yine Papa'nın çağrısıyla toplanan Hristiyanlar, binlerce Müslümanı kılıçtan geçirdi. Bunun üzerine Üçüncü Mehmed Han, Eğri Seferine çıktı ve Avusturya askerini cezalandırdı. Halkı zulümden kurtardı...
"Eğri Fatihi" olarak tarihe geçen Üçüncü Mehmed Han, harp meclisi kararınca ileri harekâta devam etti. Haçova'da 300.000 kişilik Hristiyan ordusuyla karşılaşıldı. Osmanlı ordusunun mevcudu 100.000 kişiydi...
Muharebenin başlamasıyla birlikte düşman birlikleri, Pâdişâhın bulunduğu merkeze yüklendiler. Osmanlı ordusu ilk anda dağılır gibi oldu. Mehmed Han hocası Sâdeddîn Efendiye; "Efendi hazretleri ne yapmamız gerek?" diye sorunca, Hoca da; "Pâdişâhım, lâzım olan yerinizde sebât ve karar etmektir. Cengin hâli budur. Ecdâdınız zamanında olan, tabur muhârebeleri çoğunlukla böyle vâki olmuştur. İnşâallahü teâlâ fırsat ve nusret ehl-i İslâmındır. Hâtırınızı hoş tutun" dedi.
Düşman kuvvetleri çadırlar arasına kadar girmiş, ordugâhı zapt etmişlerdi. Durumun vahametini gören seyis, aşçı, karakollukçu denilen hademe grubu, bu çadırları zapt eden düşman üzerine; kazma-kürek, balta-satır, kepçe-kaşık ve odun gibi şeylerle hücuma geçerken aynı zamanda "Düşman kaçıyor!" diye bağırarak askerleri geri döndürmeyi başardılar. Bu sırada ön kol kumandanı Cağalazâde de gizlendiği pusudan çıkarak süvârileriyle hücuma geçti ve Osmanlı ordusunun sağ kolunu bozmuş olan yirmi bin düşmanı bataklıklara sokarak imhâ etti...
Bu hengâmede Sultan Mehmed Han'ı dimdik atının üzerinde; Hoca Sâdeddîn Efendiyi de onun yanı başında gören akıncılar ve Kırım atlıları, zaferi kazandığını sanan düşmana dehşetli bir darbe indirdiler. Böylece kaybedilmiş gibi görünen Haçova Meydan Muharebesi, büyük bir zaferle neticelendi...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
586080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/586080.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT