BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Onlar benim tebaam değil!"

Ahmet Demirbaş
Facebook
Âsiler, Dördüncü Mehmed Han'a elçi göndermişlerdi. Gelen heyet, kendilerini Abaza Hasan Paşa'nın gönderdiğini söylediler.

Dördüncü Mehmed Han, Osmanlı Sultanlarının on dokuzuncusu, İslam halifelerinin seksen dördüncüsüdür. Babası Sultan İbrahim Han'dır. 1648'de padişah oldu... Ava merakından dolayı "Avcı" lakabı verildi...

Mehmed Han devrinde esaslı ıslahatlar yapılıp, İstanbul'da ve ülke içinde asayiş sağlandı. Ordu ve donanma kuvvetlendirildi. Köprülü Mehmed Paşa, iç ve dış işlerindeki başarılı icraatları takdir edilerek, Sadrazamlığa tayin edildi... Sultan Mehmed Han, Köprülü'yü büyük yetkilerle işbaşına getirdiği zaman, Anadolu'nun durumu çok feci idi. Hükümet merkezindeki Yeniçeri ve Sipahi ayaklanmalarına valilerin isyanları da katılmış, fermanlar dinlenmez olmuştu...

Köprülü Mehmed Paşa, Erdel Kralının isyanı üzerine bizzat Serdâr olarak sefere çıkmıştı. O günlerde, Sipahi taifesinden bazıları kaçarak Haleb Valisi Abaza Hasan Paşa'nın yanına sığındılar. Hasan Paşa, eşraftan bazılarını; Köprülü'nün azli ve idamı; yerine de Bağdâd muhasarası sırasında şehîd olan Vezîriâzam Tayyar Paşa'nın oğlu Ahmed Paşa'nın Sadrâzamlığa getirilmesi teklifi ile Edirne'ye gönderdiler...

Sultan Mehmed Han gelen heyeti kabul ettikten sonra; "Sizi kim gönderdi?" diye sordu. Onlar da; "Abaza Hasan Paşa kulunuz ile yanındaki kullarınız gönderdi" diye cevap verdiler.

Âsilerin gönderdikleri heyetin "Kullarınız" tâbirine çok kızan Sultan Mehmed Han onlara;
"Hâşâ! Onlar benim kullarım (tebaam) değildir. Veziriazamım kâfir üzerine cihâd eder iken bunlar mümin ve muvahhid ve Pâdişâh-ı İslâm kuluyuz diyerek isyan ederler. Ehl-i îmâna lâyık olan bu mudur ki vesvese-i şeytaniye ile baş korkusuna düşüp bu kadar adamı kendüne uydurub küfrân-ı nimet ede... Vezir azlonunacak zaman değildir. Allah adına yemin ederim ki, bundan sonra söz dinlemezlerse hepsini kılıçtan geçiririm. Şimdi yıkılın karşımdan" demiştir.

Böylece Mehmed Han, âsilere yüz vermemiş ve çok geçmeden de orduyu Anadolu üzerine göndererek, devlete başkaldıranları etkisiz hâle getirmiştir...

Osmanlı Devletinde, Kanunî Sultan Süleyman Han'dan sonra en fazla tahtta kalan (otuz dokuz yıl) padişah olan Dördüncü Mehmed, 6 Ocak 1693 tarihinde, vefatına kadar Edirne'de oturdu. Vefat edince cenazesi İstanbul'a getirildi ve Yeni Cami yanındaki annesi Turhan Valide Sultan'ın türbesine defnedildi. Ruhu şâd olsun...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
586703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/586703.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT