BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ferman dinlemeyen Sadrazam!..

Ahmet Demirbaş
Facebook
"Ben bu Defterdarı azlettim. Yerine doğru istikamet sahibi birini nasb edesin diye hatt-ı şerif gönderdim. Sen fermanımı tutmadın!"

Sultan İkinci Ahmed Han, Osmanlı Padişahlarının yirmi birincisi ve İslam halifelerinin seksen altıncısıdır. Sultan İbrahim Han'ın oğludur. 1691'de ağabeyi İkinci Süleyman Han'ın vefatı üzerine Osmanlı tahtına geçti. Çok merhametli olan ll. Ahmed Han, zaman zaman kıyafetini değiştirerek halk arasında dolaşır, insanların dertlerini sabırla dinler, çare bulunması için gerekli yerlere emirler verirdi. İslamiyet'e hizmet hususunda derin bir mesuliyet hissi içinde hareket ederdi. Tahta çıktığı zaman; "Ben saltanata talip değildim. Allahü teala fazl-ı kereminden bu aciz kuluna nasip eyledi. Bu nimetin şükrünü eda edemem" demiştir...
Bir gün, Sultan Ahmed Han'la Sadrazam Ali Paşa arasında bir defterdarın azli hususu müzakere edilmektedir. Padişahla Sadrazam arasında geçen konuşma ibret vericidir...
Ahmed Han: "Ben üç defa bu Defterdarı azlettim. Yerine namazını kılan, doğru istikamet sahibi birini nasb edesin diye hatt-ı şerif gönderdim. Yine fermanımı tutmadın!"
Sadrazam: "Hangi cürüm ile itham olundu ki, azli icab etsin?"
Ahmed Han: "Bütün memleketime ettiği zulümlerden, Edirne şehri şikâyetçilerle doldu!"
Sadrazam: "Hayır Padişahım, aslı yoktur. Hünkârıma yalan bilgi vermişler. Defterdar, bir hizmetkârdır. Kendiliğin­den bir işe kadir değildir. Ne iş yaparsa benim emrimle yapmaktadır..."
Ali Paşa, bu sözlerden sonra mühr-ü hümayunu Padişahın hemen yanına bırakır. Bu davranış Sultanı iyice gazaba ge­tirir ve o çok merhametli, müşfik Sultan birden gürler: "Behey adam! Ben öteyegün fukarayı araba yanına getirtip de kendim sordum, üzerlerine salınan bid'atleri birer birer söylediler. Ben defterdarı zâlim bellerdim, fakat anlaşıldı ki esas zâlim senmişsin. Emrimi tutmayan kimse bana vekil olamaz. Şimdi ahali 'adamı vezi­riazam yaptı şimdi de öldürttü' derler, yoksa şimdi senin hakkından gelirdim! Var şimdi dışarıda eğlen. Veziriazam geldiğinde, mansıb veya tekaüd ile muradına müsaade olunur..."
Osmanlı Sultanları, mesele devletin âli menfaati ve insana hizmet olduğunda hiç taviz vermezlerdi...
Sakız adasının elden çıkmasının acısı ile üzüntüden hastalanan Sultan ll. Ahmed Han, 6 Şubat 1695 tarihinde fetih haberini alamadan vefat etti. Kanunî Sultan Süleyman Han'ın türbesine defnedildi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
586907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/586907.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT