BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

''Beni tahttan indirmişler!.."

Ahmet Demirbaş
Facebook
''Yerime karındaşım Ahmed'i padişah eylemişler validem. Allah mübarek eyleye, evlatlarım ona emanet...''

Sultan İkinci Mustafa Han, Osmanlı padişahlarının yirmi ikincisi ve İslam halifelerinin seksen yedincisidir. Sultan Dördüncü Mehmed Han'ın oğlu, Birinci Mahmud Han ile Sultan Üçüncü Osman Han'ın babalarıdır...
Sultan İkinci Mustafa Han, şehzadeliği döneminde devrin âlimlerinden iyi bir tahsil gördü. Devlet idaresi ve harp oyunlarını öğrendi. İkinci Ahmed Han'ın 6 Şubat 1695'te vefatıyla tahta çıktı. Padişah olduğunda, Osmanlı Devleti on iki yıldan beri Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerle harp ediyordu. Gayretli ve kahraman bir hükümdar olan Sultan Mustafa Han, tahta çıkışının üçüncü günü Sadrazama şu fermanı gönderdi:
"Cenab-ı Hak, bu aciz, bu günahkâr kuluna bir cihan padişahlığı ihsan etti... Düşmana karşı ceddim Kanunî Sultan Süleyman gibi kendim bizzat sefere çıkmaya kat'i niyet ettim. Sizler ki veziriazamım, vüzera, ulema, vükela ve ocak ağalarısınız, cümleniz bir yere gelip, bu hatt-ı hümayunumu okuyup düşününüz, gazaya gitmem mi makbul, yoksa Edirne'de oturup, kalmamız mı münasip? Din, devlet ve halka hangisi faydalı, Allah için söyleşip, doğruyu bana bildiriniz, vesselam..."
Bu hatt-ı hümayun devlet adamlarını, âlimleri, kumandanları, askerleri ve ahaliyi çok memnun edip coşturdu. Hocası Seyyid Feyzullah Efendiyi yanından ayırmayıp, Sultanlığında da çok istifade etti. Ordunun başında sefere karar verip, saltanatının ilk günlerinde sevindirici zaferler kazanıldı... 
Ancak o iyi günler uzun sürmedi. Sultan İkinci Mustafa Han tarafından Bahriyenin ıslahı ve ihtiyaçlarının giderilmesi için bir kanunname ilan edildi. Bilhassa Kapıkulu Ocakları arasında yapılan ıslahatlar Yeniçeri ve Sipahilerin hoşuna gitmedi. Bazı devlet adamlarının tahrikiyle başlayan ayaklanma sonunda Sultan Mustafa Han 22 Ağustos 1703'te tahttan indirildi. Saraya geldiğinde kapıda kendisini feryat ederek karşılayan Valide Sultan'ın elini öptükten sonra; ''Beni tahttan indirmişler, yerime karındaşımı (Üçüncü Ahmed Han) padişah eylemişler. Allah mübarek eyleye, evlatlarım kendisine Allah emaneti olsun'' sözleriyle kendisine ayrılan özel daireye çekildi...
Mustafa Han, hizmetleri ortadayken karşılaştığı bu durumdan dolayı çok müteessir oldu. İstiska (vücutta su toplanması) hastalığından da muzdarip olan Sultan, nihayet 20 Aralık 1703'te vefat etti. Yeni Cami yanında Valide Sultan Türbesine defnedildi...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
587010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/587010.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT