BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Lale Devri"nin Padişahı

Ahmet Demirbaş
Facebook
Asiler, Ahmed Han'dan bazı devlet adamlarının idamını istiyorlardı. Listenin başında Damad İbrahim Paşa vardı!..

Sultan Üçüncü Ahmed Han, İslam halifelerinin seksen sekizincisi ve Osmanlı padişahlarının yirmi üçüncüsüdür. Sultan Dördüncü Mehmed Hanın oğludur...
Ahmed Han, ağabeyi Sultan İkinci Mustafa Han'ın çıkan "Cebeci İsyanı"nda tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos 1703'te Osmanlı padişahı oldu. Biat merasiminden sonra, İstanbul'a gelen Sultan Üçüncü Ahmed, Edirne Vak'asında isyanı çıkaran elebaşıları büyük bir ustalıkla birbirine düşürerek ortadan kaldırdı. Baltacı Mehmed Paşayı sadarete getirdi. Devletin iç işlerini düzeltmek için çalışmalar yaptı. Karlofça Antlaşması yeni imzalandığı için, devlet barış içinde idi...
O günlerde Ruslarla anlaşma yapıldı. Karlofça Andlaşmasıyla da Venediklilere verilen bütün kaleler geri alındı. Avusturya ile 1718'de Pasarofça Antlaşması imzalandı. Bu Andlaşmandan sonra Damad İbrahim Paşanın sadarete getirilmesi ile Osmanlı Devletinde 1730 yılına kadar süren yeni bir devir başladı. "Lale Devri" adı verilen bu dönemde, Sultan Ahmed Han ülke içinde huzuru sağlamak, orduyu kuvvetlendirmek, devleti maddi ve manevi en yüksek seviyeye çıkarmak için çalıştı. İstanbul'da ilk matbaa kuruldu... İstanbul'un su ihtiyacını temin için bir de bend yaptırıp "Derya-yı sim" adını verdi.
Osmanlı Devletinde sulh ve huzur devam ederken, Nadir Şah İran hakimiyetini ele geçirerek, İran birliğini tekrar kurdu. Osmanlı Devletinin elinde bulunan önemli bazı eyaletleri geri aldı. Bu durum Damad İbrahim Paşanın düşmanlarını harekete geçirdi. Bazı devlet adamları, Padişah ve Damad İbrahim Paşanın İran üzerine sefere çıkmak üzere Üsküdar'a geçtikleri sırada yeniçerileri ayaklandırarak büyük bir isyan başlattılar. Asiler, Padişahtan ileri gelen devlet adamlarının bazısının idamını istediler. Listenin başında Damad İbrahim Paşa da vardı. Sultan Üçüncü Ahmed Han, en sonunda Sadrazam İbrahim Paşa'nın idamına razı oldu. Zorbaların isteklerinin sonu gelmeyeceğini, kendisinin de tahttan ayrılmasını isteyeceklerini bildiği için, 2 Ekim 1730'da tahttan çekilerek, kendi eliyle yeğeni Şehzade Mahmud'u Osmanlı tahtına geçirdi...
Yirmi yedi sene hükümdarlık yapan Sultan Ahmed Han, saltanattan çekildikten sonra, ilim ve ibadetle meşgul oldu. Altmış üç yaşında iken 1 Temmuz 1736'da vefat etti. Yeni Camide Turhan Valide Sultan Türbesine defnedildi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
587111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/587111.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT