BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Fellahları kandıran Yemenli Yahudi!..

Ahmet Demirbaş
Facebook
Yemen'de, Abdullah bin Sebe isminde bir Yahudi vardı. Halîfe hazret-i Osman'ın yanında Müslüman olup, gözüne girmek istiyordu!..

Hazret-i Osman "radıyallahü anh" Halîfe iken, Yemen'de, Abdullah bin Sebe isminde eski kitapları çok okumuş bir Yahudi vardı. Medîne'ye gelip, Halîfenin yanında Müslüman olup, gözüne girmek istedi. Fakat, Halîfe buna hiç yüz vermedi. Bu her yerde hazret-i Osman'ı kötüledi. Halîfeye, "Bu dönme adam, her yerde seni kötülüyor" dediler. Halîfe, bunu Medîne'den çıkardı. O da Mısır'a gidip, karşı propagandaya başladı. Çok bilgili olduğundan, câhilleri etrâfına toplaması kolay oldu. En çok söylediği şey şu idi: "Her Peygamberin bir vezîri var idi. Bizim Peygamberimizin vezîri de Alî'dir. Hilâfet, onun hakkı idi. Osman onun elinden aldı!.."
Fellahları kandırıp, onlara "Osman kâfirdir" dedirtti!.. Mısır Vâlisi Abdullah bin Sad'dan, Halîfeye şikâyetler yazdırttı. Mısır'dan dört bin kişi Medîne'ye geldi. Halîfenin beğenmedikleri hareketlerini kendisine bildirdiler... Halîfe her suâle cevap verip haklı olduğunu isbât etti...
Bir sene sonra, Mısır'dan dört bin ve Irâk'tan dört bin kişi geldi. Medîne ahâlisi silâhlanıp, "niçin geldiniz?" dediklerinde, "hacca gidiyoruz" dediler. Ahâli de onların bu sözlerine inanıp silâhlarını bıraktı. Gelenlerin maksatları hazret-i Osman'ı Halifelikten indirmekti...
Mısırlılar hazret-i Alî'yi, Irâklılar hazret-i Talha'yı halîfe yapmak istiyordu. Mısırlılar hazret-i Alî'ye gelip, "Seni halîfe yapacağız" dediler. Hazret-i Alî bunlara darıldı ve hiç yüz vermedi...
O gece Halîfe, hazret-i Alî'nin yanına gelip, "bu asi askerleri geri döndür" dedi. Hazret-i Alî de peki deyip, sabâhleyin onlara nasîhat verdi. Asker geri dönmekte iken, hazret-i Alî, Halîfeye gelip, "Mısır vâlîsini değiştir, onların istediğini tayîn eyle" dedi. Halîfe, Muhammed bin Ebî Bekr'i vâlî yaptı. Mısırlılar vâlî ile Mısır'a gitmek üzere yola çıktılar. Fakat yolda bir haberci üzerinde Halîfenin mektûbunu buldular. Eski vâliye "emir olup, gelenleri kabul ediniz" deniyordu. O zaman yazılar noktasız olduğundan, noktanın yerine göre, "katl ediniz" manası da okunur. Mısırlılar böyle okuyup, kızdılar. Geri döndüler. Irâklıları da döndürdüler. Halîfe hazret-i Osman'ın evini sardılar... Ancak kapıda hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin'i ellerinde kılıçlarıyla gören isyancılardan hiçbiri içeriye girmeye cesaret edemedi. Fakat arka taraftan duvarı delen asiler, Hazret-i Osman'ı Kur'ân-ı kerim okurken şehîd eylediler...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
588698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/588698.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT