BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Somuncu Baba'nın bayat ekmeği!..

Büyük velî Somuncu Baba, Bursa sokaklarında ekmek satarak geçimini sağlardı. Ancak onun bayat ekmekleri tazesinden daha pahalıydı! Bu durum bir gencin dikkatini çeker!..


Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın yaşadığı döneme “Asr-ı saadet” denir. “Asr-ı saadet”, tarih boyunca, kıyâmete kadar insanlığın üzerinden geçen en şerefli ve en kıymetli zamandır. Bundan sonra gelen “Hulefâ-i râşidin devri” de kıymetli bir zaman dilimidir. İslâm dîninin başlangıcındaki ilk iki asrın kıymetli olduğu da hadîs-i şerîfle bildirilmiştir...

Bir zat Abdullah ibni Mübarek hazretlerine, "Muaviye mi daha fazilet sahibi yoksa Ömer bin Abdülaziz mi?" diye sordu. Ona buyurdu ki: "Resulullah'ın yanında giderken, Hazret-i Muaviye’nin bindiği atın burnuna giren toz, Ömer bin Abdülaziz’den birkaç kere daha hayırlıdır."

Resulullah efendimiz de buyurdu ki:
"En iyi, en hayırlı insanlar benim asrımda bulunan Müslümanlar [Eshab-ı kiram]dır. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler [Tabiin]dir. Onlardan sonra da en iyiler onlardan sonra gelenler [Tebe-i tabiin]dir. Onlardan sonra gelenlerde yalanlar yayılır. Bunların sözlerine, işlerine inanmayın.) [Buhari]
Bu üç asırdan sonrakiler, bunlardan nakil yapmadıkça onlara itibar edilmez.

Resulullah efendimiz yine buyurdu ki:
"Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur." [Hadika]

Asr-ı saâdette ve sahabe devrinde Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine uymakta büyük bir titizlik gösterilirdi. Tâbiîn ve Tebe-i tâbiîn devrinde de böyleydi. Sonra dinde gevşeklik ve dünyaya meyletmeler başladı. “Asr-ı saadet”in değerini büyük velilerden Somuncu Baba'nın şu menkıbesi ne de güzel anlatmaktadır...

Somuncu Baba, Bursa'da "halk içinde Hak ile olmaya" gayret eden bir Allah adamıdır. Merkebiyle dağdan odun getirir, onunla kendi yaptığı fırında ekmek pişirirdi. Yani somun satarak geçimini sağlardı. Mübareğin pişirdiği ekmeğin lezzetine doyum olmazdı... Bursa sokaklarında sırtında ekmek küfesiyle dolaşırken şöyle bağırırdı:

-Somuun, müminler somuuun... Tazeler 20 para bayatlar 40 para... Bir gün yine bu sözleri tekrarlayarak ilerliyordu ki bir gencin dikkatini çekti ve sordu:

-Somuncu Baba, bunda bir yanlışlık yok mu? Hiç bayat ekmek tazesinden pahalı olur mu?

Mübarek zat, o gence unutamayacağı şu cevabı verdi:

-Yok evlat yok! Ben bu sözleri yanlışlıkla söylemiyorum. Bayat ekmekleri dün pişirdim. Onlar Asr-ı saâdete, yani Peygamber efendimizin bulunduğu asra tazelerden bir gün daha yakın. İşte kıymetleri oradan geliyor...

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
589020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/589020.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT