BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Süte kattığın sular ineği götürdü baba!"

Gönül Sultanları
Ahmet Demirbaş
Facebook
Hile ile biriktirilen şeyler, ansızın gelen bir felâketle, birdenbire gider ve geride yalnız günâhları kalır. Eskiden bir sütçü, süte su katardı. Bir gün, ansızın sel geldi ve ineği boğuldu. 
 
Dünyaya gelen herkesin belli bir ömrü, belli bir rızkı vardır. Kimse rızkını yemeden, bitirmeden ölmez. Hile ile fazla mal, para kazanmak mümkün ise de bu, insanın rızkını artırmaz. Bunlar, malın bereketini giderir. Nitekim Resûlullah Efendimiz "Ticârete hıyânet karışınca, bereket gider" buyurmuştur. Bereket demek, az malın çok faydası olması, çok işe yaraması demektir. Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan, çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve âhirette felâketine sebep olur...
Hile ile biriktirilen şeyler, ansızın gelen bir felâketle, birdenbire gider ve geride yalnız günâhları kalır. Nitekim eskiden bir sütçü, süte su katardı. Bir gün, ansızın sel geldi ve ineği boğuldu. Adam şaşkın bir hâlde düşünürken, çocuğu dedi ki:
- Süte kattığın sular birikerek, gelip ineğimizi götürdü baba!
             ***
Malın ayıbını, kusurunu, müşteriden gizlememeli, hepsini, olduğu gibi göstermelidir. Kusuru gizlemek hainliktir, hıyânettir. Böyle yapan, malının kusurunu söylemeyen zâlim olur, günâhkâr olur. Malın iyi tarafını göstermek, karanlıkta göstermek hep zulüm olur, hile olur.
Resûlullah Efendimiz, buğday satan birisinin buğdayına, mübarek parmaklarını sokup, içinin yaş olduğunu görünce;
- Bu nedir? diye sordu. Satıcı:
- Yağmur ıslatmıştır, diye cevap verince:
- Niçin saklayıp göstermiyorsun? Hile eden, bizden değildir, buyurdu...
Müslümanın, her sanatta ve her işte hile yapmaması farzdır. Çürük iş yapması ve gizlemesi harâmdır. İmâm-ı Ahmed ibni Hanbel'e, gizli yama yapmayı sordular.
- Kendi giymesi ve müşterinin giymek istemesi ile câiz olup, hile olarak yapmak, yani gizli yamayı, yeni diye satmak günâhtır. Aldığı para haramdır, buyurdu.
Şu birkaç günlük ömürde malı, mülkü artırmak için, âhiretini ziyana sokmayı kim ister? Böyle düşünen bir satıcı hıyânet yapamaz. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: 
"Lâ ilâhe illallah diyenler, dünyayı dinden üstün tutmadıkça, Allahü teâlânın gadabından, azabından kurtulurlar. Dîni bırakıp, dünyaya sarılırlarsa, bu kelime-i tevhîdi söyleyince, Allahü teâlâ, onlara 'yalan söylüyorsun!' buyurur."
Gayrimüslime de hile yapmak uygun değildir. Bu kâfirdir, gâvurdur diyerek, hile, hıyânet yapmanın câiz olacağını sanmak doğru değildir. Çok yanlıştır. Dinimiz, kâfir hakkına Müslüman hakkından daha çok önem vermiştir. Önem sırasına göre, önce hayvan hakkı, sonra kâfir hakkı, sonra da Müslüman hakkı gelir.
Müslüman hile yapmaz, başkalarının haklarına saldırmaz ve her yerde İslâmın güzel ahlâkını yaşayarak örnek olur...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
593886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/593886.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT