BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bir kimsenin salih olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Gönül Sultanları
Ahmet Demirbaş
Facebook
Sâlih veya sâliha Müslüman, yaptığını sırf Allah rızâsı için yapar. Böyle kimse, kendi nefsinin isteklerini değil, Allahü teâlânın isteklerini, emirlerini yapar. 
 
 
İyi insan, sâlih ve sâliha insan demektir. Sâlih Müslüman, yaptığını sırf Allah rızâsı için yapar. Böyle kimse, kendi nefsinin isteklerini değil, Allahü teâlânın isteklerini, emirlerini yapar. Böylece zararlı, kötü işlerden kendini kurtarmış olur. Çünkü Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen, (Şüphesiz ki nefis, bütün gücü ile kötülüğe meyyaldir, kötülüğü yaptırır) buyurulmuştur.
Sâlih kimse, amellerinin karşılığını sadece Allahtan bekler. Başkalarının övmeleri, kötülemeleri ona hiç tesir etmez.
Evliyânın büyüklerinden Şakik bin İbrâhim hazretlerine sordular:
- Bir kimsenin sâlih olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Şakik hazretleri bu suâle şöyle cevap verdi:
- Bu üç şeyle anlaşılır:
1- Kalbinde olanı sâlihlere anlattığında, eğer onlar hoşlanırlar, anlattıklarından memnun olurlarsa iyi insan demektir. Yok, bu anlatılanlardan hoşlanmazlar, üzülürlerse sâlih insan değildir. 2- İnsan, Allahü teâlânın emirlerini yaptığında değil de, dünya rahatlığını, mevkisini düşündüğü vakit hoşlanır, bunu çok arzu ederse, bu kimse sâlih değildir. 3- Ölümü düşündüğünde, nefsi ölmekten kaçmıyor ve ölmek istiyorsa bu insan sâlih kimsedir... Sâlih kimseler ibâdet ederken şu dört şeye dikkat ederler:
1- Yapacağı ibâdet hakkında yeterli bilgi sahibidir. 2- İbâdete başlarken önce niyetini düzeltir. 3- İbâdetine sabırla devam eder. 4- Yaptığını, ihlâs ile yapar, ihlâsı elden bırakmaz.
Avf bin Abdullah hazretleri anlatır:
Hayır sahibi sâlih insanlar, birbirlerine yazdıkları nasîhat mektuplarında şu üç şeyi yazarlardı: 1- Her kim âhiret için çalışırsa, dünya işleri de kendiliğinden olur, Allah ona kâfîdir. 2- Kim Allah ile arasını düzeltirse yani Allahü teâlânın emirlerini yapar, yasaklarından kaçınırsa, Allah da insanlarla onun arasını düzeltir. Herkes ona iyi muâmele eder. Geçimleri iyi olur. 3- Kim kalbini, niyetini düzeltirse Allah da onun diğer işlerini düzeltir. Yani kalbini düzeltir. Yaptıklarını Allah rızâsı için yaparsa, Allahü teâlâ da, dinin emirlerine uymayı ona kolay eyler.
Büyüklerden biri buyurdu ki: "Allahü teâlâ bir kimseyi mahvetmek isterse onu üç şeyle cezâlandırır: 1- İlim verir, fakat ilmi ile amel etmeyi nasip etmez. 2- Sâlihlerle arkadaşlık eder, onların hâlleri ile hâllenmeyi nasip etmez. Onların kadrini, kıymetini bilemez. 3- İbâdet kapılarını açar fakat, ihlâs kapılarını kapar..."
Bunların üçüne de sebep, o kişinin kalbinin bozuk olmasıdır. Kalbini düzelten kimseler, böyle cezâlara müptela olmazlar. Allahü teala hepimizi sâlihler ve sâlihalar zümresinden eylesin. Âmin...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/611891.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT