BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Mekke'nin fethi için hazırlık yapılırken!..

 
 
Eshab-ı kiramdan büyük günah işleyenler de Cennetliktir! Kur'an-ı kerimde buyuruldu ki: "Allah hepsine Cenneti söz verdi."
 
Tarihte bugün, Mekke-i mükerremenin fetih yıl dönümüdür...
İslam ordusu 1 Ocak 630 tarihinde Mekke'yi fethetmiş ve Kâbe-i şerif putlardan temizlenmiştir... 
Şimdi size, fetih hazırlıkları yapılırken yaşanan hazin bir hadiseyi hatırlatmak istiyoruz efendim...
Eshab-ı kirâmdan Hâtib bin Ebî Beltea hazretleri vardı. Resûl aleyhisselama olan sevgisi ve teslimiyeti tamdı. Bedir, Uhud, Hendek harblerinde ve Bîat-ı Rıdvân ve Hudeybiye’de bulundu... İşte bu Hâtib bin Ebî Beltea, fetih hazırlıkları yapılırken, Mekkeli müşriklere, bir kadınla mektup gönderdi...
Cebrâil aleyhisselâm, gizlice mektup gönderildiğini, kiminle ve nasıl gönderildiğini haber verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali, Zübeyr ve Mikdad bin Esved’i; kadını yakalayıp, getirmekle görevlendirdi. Yerini de tarif etti. Ekip, hemen hareket etti...
Onu yakaladılar ve mektubu istediler. Kadın inkâr etti ancak biraz zorlayınca saçının örgüsüne gizlediği mektubu çıkardı. Onlar da getirip Resulullaha teslim ettiler...
Peygamber efendimiz Hâtib'i çağırıp böyle davranmasının sebebini sorunca şöyle cevap verdi: 
-Yâ Resûlallah! Ben aslında Kureyş kabilesinden değilim. Fakat onlarla münâsebetim vardır... Öte yandan Muhacirlerin Mekke’de akrabası çoktur. Onların, orada kalan çoluk çocuğunu ve mallarını korurlar. Benim ise, Mekke’de hiç himaye edecek kimsem yoktur, işte bu mektup vesilesiyle, onların itimadını kazanıp, akrabamı korumak istedim. Yoksa bu teşebbüsüm, kâfirlerden yana olmak, dinimden dönmek ve onlara yardım etmek için değildir!
Peygamber Efendimiz de “Doğrudur” diye kendisini tasdik ettiler. Ancak Hazreti Ömer; 
-Ey Allah’ın Resûlü! Bırakın da şu adamın boynunu vurayım, diye ileri atıldı. Resûlullah Efendimiz:
-Ey Ömer! Bu zât Bedir Savaşına katıldı. Ne bileceksin, belki Cenâb-ı Hak, Bedir’de hazır bulunanlara iltifat buyurarak: (Ne isterseniz yapınız! Ben sizi bağışladım) buyurmuştur, deyince Hazreti Ömer ağlamaya başladı... Bunun üzerine Mümtehine sûresinin 1'inci âyeti nâzil oldu. Âyet-i kerîmede Hazreti  Hatîb’in mümin olduğuna Cenâb-ı Hak da şahitlik ediyordu...
O hâlde bize düşen, dilimizi tutmaktır! Çünkü Eshab-ı kiramdan büyük günah işleyenler de Cennetliktir! Kur'an-ı kerimde buyuruldu ki: 
"Allah hepsine Cenneti söz verdi." (Hadid 10)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/616929.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT