BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Cennet köşklerine kavuşabilmek için...

"Uyanınız, kendinize geliniz ve receb ayına hürmet ve ikrâm ediniz ki, Allahü teâlâ da size, ikrâm ve ihsân etsin."
 
Yarın; ibâdetlere sevapların kat kat verildiği mübarek "Üç Aylar"dan recebin birinci gününü idrak edeceğiz inşallah. Allahü teala feyzinden bereketinden istifade edenlerden eylesin... 
Receb ayında yapılan iyilikler, tutulan oruçlar, günâhları temizler. Zîra Receb-i şerîfin isimlerinden birisi de "Şehrü'l mutahhar"dır. Günahlardan temizlenilmesi ve yüksek derecelere kavuşulması sebebi ile bu isim verilmiştir.
Peygamber Efendimiz, receb ayının hilâlini görünce Selmân-ı Fârisî hazretlerine buyurdu ki:
"Ey Selmân, erkek ve kadın müminlerden biri recebde her rekatinde Fâtiha-i şerîfeyi bir kere, ihlâs-ı şerîfi ve Kâfirûn sûresini üç kere okuyarak otuz rekat namaz kılsa, Allahü teâlâ onun günâhını elbette magfiret eder ve ona yılın bütününü oruç tutmuş gibi sevap verir. O kimse gelecek yıla kadar namaz kılanlardan olur ve mahşer yerinde susuzluktan emîn olur."
Bir defasında, Peygamber Efendimiz, receb ayında tutulacak oruçların fazîletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan, yaşlı, pîr-i fânî bir zât ayağa kalkıp;
-Yâ Resûlallah, ben receb ayının her günü oruç tutamam, dediğinde; Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
- Sen receb ayının birinci, on beşinci, sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş gibi sevâba kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerîfin ilk cuma gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir. Zîra o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe-i muazzama etrafında toplanırlar. Allahü teâlâ onlara hitâben "Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz" buyurur. Onlar "Yâ Rabbî, istediğimiz, receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir" deyip, isteklerini arz ederler. Allahü teâlâ "Ben, receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim" buyurur.
Yine hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
(Bir kimse, Allahü teâlânın ay'ı olan Receb ayında bir mümin, kardeşini gam ve üzüntüden kurtarırsa, Allahü teâlâ, ona Firdevs'te gözünün görebildiği kadar büyük bir köşk ihsân eder. Uyanınız, kendinize geliniz ve receb ayına hürmet ve ikrâm ediniz ki, Allahü teâlâ da size, ikrâm ve ihsân etsin.)
(Cennette bir nehir vardır. Ona 'Receb' denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutana Allahü teâlâ kıyâmet günü o nehirden su verir.)
Mübarek günlere, aylara hürmet etmek, günâhlardan uzaklaşmakla ve ibâdetleri yapmakla olur. Hürmet edip, saygı gösteren, kat kat karşılığını görecektir...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/617573.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT