BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Rüya tabiri denilince... Abdülganî Nablüsî

Fıkıh, tefsir, hadis ilimlerinde emsali az bulunur âlimlerden olan Abdülgani Nablüsi hazretleri, güzel ahlak ile süslenmiş bir velî idi...
 
 
Bugün, meşhur Osmanlı âlimlerinden Abdülganî Nablüsî hazretlerinin vefat yıl dönümüdür...
Abdülganî Nablüsî hazretleri, Meşhur Osmanlı âlimi ve kerâmetler sâhibi bir velîdir. 1640 (H.1050) senesinde doğdu. 5 Mart 1731 (H.1143) senesinde Şam'da vefât etti...
Fıkıh, tefsir, hadis ilimlerinde emsali az bulunur âlimlerden olan Abdülgani Nablüsi hazretleri, güzel ahlak ve beğenilen sıfatlar ve huylar ile süslenmişti. Herkese iyilik yapmak için elinden geleni yapardı...
Rüya tabiri denilince de ilk akla gelen isimlerden olan Abdülganî Nablüsî hazretlerinin bu konuda "Ta'tîr-ul-Enâm fî Ta'bîr-il-Menâm" adlı bir de eseri vardır.
Ömrü; ilim öğrenmek, öğretmek, kitap yazmak ve irşadla geçen Abdülganî Nablüsî hazretleri için şöyle anlatılır:
"Yirmi yaşında ders vermeye ve kitap yazmaya başladı. Sabah erkenden Câmi-i Ümeyye’ye gidip, çeşitli dersler okutur; ikindiden sonra da, Câmi-i Sagîr’e devam ederdi. Sonra, İmâm-ı Nevevî’nin, Hadis-i Erba’în, Ezkâr-un-Neveviyye ve başka eserlerini okuturdu. Sonradan bu hâlini terk ederek yedi sene müddetle, Şam’daki Ümeyye Câmii yakınındaki evinden dışarı çıkmadı.
Evinde, Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin ve Afîfüddîn-i Tilmsânî’nin tasavvufla ilgili eserlerini tedkîk ve mütâlâa ederek, feyz ve bereketlerine kavuştu. Devamlı ibâdet ve istiğfar ile meşgul idi. Ledünnî marifetlere erişti. Zahirî ve bâtınî ilimlerde çok yükseldi. Rabbinin ihsânları, yağmur gibi üzerine yağdırıldı. Kalb gözü açıldı. Sonra yeniden ilim öğretmeye, vaaz ve nasîhate, insanlara doğruyu anlatmaya başladı...
İkbâl ve şöhreti o kadar yükseldi ki, kapısı, feyiz ve bereketlerine kavuşmak isteyenlerle dolup taştı. Uzaktan ve yakından, bölük bölük insanlar ona geldiler. Herkes ondan ilim öğrenmeye ve makbul olan duâsından istifâde etmeye çalışıyordu. İlim talebeleri ve tasavvuf yolcuları, onun evini sığınak yapmışlardı..."
                 ***
Abdülganî Nablüsî hazretleri, İslâm âleminde en çok kitap yazan âlimlerdendir. Yüz seksenden fazla eseri vardır. "Tarîkat-i Muhammediyye" kitabına yazdığı "Hadîkat-ün-Nediyye" adlı şerhi çok kıymetlidir. Bu kitabı, "Keşf-ün-nûr an eshâb-il-kubûr" ve dört mezhebe uymanın lâzım olduğunu anlatan "Hulâsât-üt-tahkik fî beyânı hükm-it-taklîd vet-telfik" adlı eserleri "Hakikat Kitabevi" tarafından neşredilmiştir.
Allahü teala şefaatlerine nâil eylesin. Âmin...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/617885.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT