BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Resulullah efendimizden bizzat öğrenmeye geldim!"

Birinci Mahmud Han, bir gün Hacı Beşir Ağa’ya şöyle sorar: "Harem-i şerif Muhafızlığın zamanında önemli bir olay oldu mu?"
 
Muhammed Hâdimî hazretleri, Osmanlı Devleti’nde yetişen büyük âlimlerdendir. 1701 (H. 1113)’de Hâdim’de doğdu, yine aynı yerde 1762 (H. 1176)’da vefât etti... Bugün, o mübarek zatla ilgili bir menkıbe nakletmek istedik siz değerli okuyucularımıza...
l. Mahmud Han, o zaman Medine'de Harem Muhafızı olarak bulunan Hacı Beşir Ağa’ya; 
-Harem-i şerifte, kaldığın bu zaman zarfında önemli bir olay oldu mu? diye sordu.
O da şöyle anlattı:
- Sultanım, Ravda-i Mutahhara'daki "Cibril Kapısı" bazı geceler seher vakti açılır, fakat içeri kimsenin girdiğini göremezdim...
Bir defasında kararımı verdim, her gece sabaha kadar uyanık kalacak, ne pahasına olursa olsun bunun hikmetini öğrenecektim... Epey gün böyle bekledim...
Bir gece kapı yine açıldı. Hemen koştum, içeride bir zat vardı. Kim olduğunu sordum. Bana, Konya Hâdim’den olduğunu söyledi. İmam-ı Birgivi hazretlerinin "Tarikat-ı Muhammediyye" isimli kitabını şerh ettiğini, şüphe ettiği bazı yerleri Resulullahın bizzat kendisinden öğrenmeye geldiğini söyledi...
Kendisini odama götürdüm. Bir müddet kaldıktan sonra benden izin isteyerek ayrıldı...
Ben, sabah namazından sonra gene odama şeref vermesini rica ettim. "Memleketimde imamlık vazifem var! Bana izin ver" dedi ve ayrılıp gitti...
Bundan sonra da arada sırada gelirdi, kendisiyle görüşürdük...
           ***
Sultan Mahmud Han, olayın doğruluğuna iyice kanaat getirmek için memleketin birçok âlimleri ile beraber Hâdimli Muhammed Efendi'yi de davet etti. Sonra Hacı Beşir Ağa'yı çağırdı...
Beşir Ağa, o topluluk içinde Muhammed Hâdimî hazretlerini tanıyarak yanına vardı, "Hoş geldiniz efendim" dedi...
Padişah, ülkesinde böyle âlim ve velîler olduğu için şükretti...
           ***
Muhammed Hâdimî hazretleri, böyle bir kış mevsiminde 61 yaşında iken vefat etti. Başta çocukları olmak üzere, yetiştirdiği pek çok talebesi, memleketin her tarafına dağılmış, gittikleri yerlerde halkı irşâd etmişlerdir. Onun soyundan gelen insanlar içerisinde de birçok ilim adamı yetişmiştir... 
Beşir Ağa’nın himmet ve delaletiyle Hâdim’de onun adına bir kütüphâne yaptırılmıştır...
"Hakikat Kitabevi" yayınlarından İslam Ahlakı, Muhammed Hâdimî hazretlerinin kıymetli eserlerindendir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/617903.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT