BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Adaletten uzak kalan şeytanın yoldaşıdır!..

Emri  altındakilere merhametli ve adaletli davranmayanlar, kıyamet günü Allahü teâlânın merhametinden uzak kalacaklardır...
 
İnsan, her kuvvetini, her azasını, ne için yaratıldı ise, o yolda kullanmalıdır. Allahü teâlânın âdetini değiştirip, onları İslamiyet’in beğenmediği yerlerde kullanmamalıdır. Çoluk çocuğu varsa, onlara karşı da, dine uygun hareket etmeli, dinin gösterdiği güzel ahlaktan sapmamalıdır. Güzel ahlak ile süslenmelidir.
Bir kimse, âmir ise, yine ibadetlerini yapmalı ve emri altındakilerin ibadet yapmalarına imkân tanımalı, kolaylık göstermelidir. Böyle olan kimse, bu dünyada, Allahü teâlânın halifesi olmuştur. Kıyamette de adil kimseler için vadedilen nimetlere kavuşur...
Böyle bir hayırlı kimsenin hayır ve bereketi, onun bulunduğu talihli zamana, mübarek yere ve orada bulunmakla bahtiyar olan insanlara, hayvanlara hatta bitkilere ve rızıklara sirayet eder, yayılır. Fakat, Allah korusun, bir yerdeki devlet adamları, âmirler, şefkatli, iyi huylu, adaletli olmazsa, insan haklarına saldırırlar, zulüm, yağma, işkence yaparlarsa, bunlar adaletten uzak, şeytanın yoldaşlarıdır.
Emri altında, idaresi altında olanlara merhamet etmeyenler, adaletli davranmayanlar, kıyamet günü Allahü teâlânın merhametinden uzak kalacaklardır...
         ***
"Hüccetül-İslam" adıyla meşhur olan İmam-ı Gazali hazretleri asrının müceddidi olup, din bilgilerinden unutulmuş olanlarını meydana çıkarmış, açıklamış ve herkese öğretmişti. Zamanındaki devlet adamlarının ikram ve iltifatlarına kavuşmuştu. Onlara zaman zaman nasihat ederek ve mektup yazarak hakkı tavsiye etmiştir. Bunlardan Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’e nasihat için şu mektubu yazmıştır:
“Allahü teâlâ İslam beldesinde muvaffak eylesin, nasibdâr kılsın. Ahirette ona, yanında yeryüzü padişahlığının hiç kalacağı mülk-i azim ve ahiret sultanlığı ihsan etsin. Dünya padişahlığı, nihayet bütün dünyaya hâkim olmaktan ibarettir. İnsanın ömrü ise, en çok yüz sene kadardır... Ebedi sultanlık ve saadet yanında, yüz senelik ömrün ne kıymeti vardır ki, insan onunla sevinip mağrur olsun? Yükseklikleri ara, Allahü teâlânın vereceği padişahlıktan başkasına aldanma.
Bu ebedî padişahlığa (saadete) kavuşmak, herkes için güç bir şey ise de, senin için kolaydır. Çünkü Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: (Bir gün adalet ile hükmetmek, altmış senelik ibadetten efdaldir.)
Mademki Allahü teâlâ sana, başkalarının altmış senede kazanacağı şeyi bir günde kazanma sebebini ihsan etmiştir, bundan daha iyi fırsat olamaz!.. Zamanımızda ise iş o hâle gelmiştir ki, değil bir gün, bir saat adaletle iş yapmak, altmış yıl ibadetten efdal olacak dereceye varmıştır...”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/618090.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT