BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dört adımda en yükseğe

Uzun yıllardır insanoğlunun tutkusu hâline dönüşen uçma sevdası, nesilden nesle boyut ve ivme değiştirerek mevcudiyetini muhafaza etmeye devam ediyor. Ülkemizde de özellikle millî bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nda (THY) son dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm, küresel teknolojik gelişim rüzgârlarıyla yarışta. Millî politika ve stratejiler ile dünyada söz sahibiyiz fakat en iyi olmak için biraz zaman lazım.

1- AZ YOLUMUZ DAHA VAR
Özellikle silahlı kuvvetler ve sivil görevliler tarafından müşterek icra edilen hava seyrüsefer ve hava trafik hizmetlerinde çalışan askerî personelin lisanslandırma süreci masada duran konulardan birisi. Avrupa örneklerine baktığımızda hava trafik kontrolörlüğüne yönelik sivil ve askerî kaynaklarca entegre şekilde ve koordinasyonla yürütülen eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetleri ülkemizde maalesef formal bir yapıya kavuşturulamadı. Teorik ve pratik eğitim sürecine ilişkin asgari gerekliliklerin uluslararası normlarda belirlendiği bir alanda ulusal mevzuatın bir çatı altında kombine edilememesi ülke prestiji anlamında bir dezavantaj olarak ortada duruyor.

2- MİLLÎ SİMÜLATÖR ŞART
Havacılık eğitimine ilişkin süreçlerin en önemli kısımlarından biri olan simülatör aşaması, fiilî operasyon öncesinde sanal gerçekliğin sağladığı hareket kabiliyeti sayesinde kursiyerlere önemli deneyimler katıyor. Simülatör aşamasında kullanılan cihazların fiyatları da gerçek hava araçlarıyla yarışır mahiyette. Millî Hava Trafik Kontrol simülatörünü üretmeyi başaran Türkiye, bu çabasını aynı şekilde uçak simülatörü tasarımına yoğunlaştırmak durumunda. Aksi hâlde bu cihazların tedarikinde zorunlu olarak dışa bağlı kalınacak.

3- THK HAREKETE GEÇMELİ
Türk Hava Kurumunun (THK) daha etkin, verimli ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması suretiyle profesyonelleştirilmesi büyük önem taşıyor. Öncelikle faaliyet zararı oluşturan başlıkların sonlandırılması ve buralardan elde edilecek bütçenin gelir getiren faaliyetlerin desteklenmesinde kullanılması gerekmekte. Yeni genel başkanının kendi ekibini kurabilmesi amacıyla eskisinin kalıntılarını mutlak suretle temizlemesi şart.

4- REKLAM LAZIM
Türkiye’nin ulusal düzeyde yakaladığı başarılı grafik, sahip olduğu imkân, kabiliyet ve envanter; dünya çapındaki çok uluslu toplantı, çalıştay, panel ve konferanslarda sergilenmelidir. Ülkemiz sahip olduklarını tanıtabildiği ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü sağlayabildiği ölçüde yararlanıcı ve müşteri sayısını artırabilecek; bunun doğal bir sonucu olarak ekonomik göstergelerde olumlu yansımalar elde edilebilecektir.

***

Hedef: Sivil Havacılıkta Mesleki Dayanışma
Türkiye iş gücü piyasasında birçok unvan bazında yapılan mesleki gelişim ve dayanışma faaliyetleri çeşitli sivil toplum kuruluşları nezdinde yürütülüyor. Çoğu zaman üyelerinin menfaatlerinin korunumundan ziyade siyasi iradeye şartsız muhalefet etmeyi tercih eden mesleki kuruluşlar, günümüzde sempatikliğini yitirir bir çehreye büründü. Uçak Bakım Mühendisleri Derneği ile birlikte butik bir ekiple Havacılık Emniyeti Kurumu Derneği çatısı altında sürdürdüğümüz sivil toplum faaliyetlerimizin daha kurumsal ve etkin bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeni bir mesleki oluşumun içerisine girmeyi hedefliyoruz.
Özellikle bu oluşumda katkı sağlayacağı kanaatinde olan uzman kişi ve kuruluşların davet edileceği yapılandırma süreci neticesinde Türk sivil havacılığı yepyeni bir çehreye sahip, birleştirici, bütünleyici, dayanışmacı ve yol gösterici bir mesleki teşekküle sahip olacak. Ben ve ekibim olarak bu hareketin öncüsü olma arzusundayız.

YENİ DİSİPLİNLER
Türkiye’de süregelen havacılık alanındaki eğitim-öğretim disiplinlerini bu konuda ilgi ve merakı olan herkes bilir. Globalleşen dünyadaki trendlerin millî sistemlere entegre edilmesi sürecinde ise disiplinler arası bilimsel alanları denemenin zamanı geldi. “Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli, Hava Aracı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Teknikeri, Hava Alanı Güvenlik Görevlisi, Uçak Bakım Mühendisi” yetiştiren eğitim kurumlarımızın olması sektörümüze yepyeni vizyonlar kazandıracaktır.

PROJELER DESTEKLENMELİ
Havacılık özelinde teklif edilen projelerin desteklenmesine yönelik bir mekanizmanın oluşturulmaya çalışıldığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü örneğine ait sonuçların arzu edilenden uzakta kalması bu konuda ciddi adımlar atılması gerekliliğini bir kere daha gün yüzüne çıkardı. Teknik proje önerilenin dışında havacılık alanındaki sosyo-kültürel ve disiplinler üstü girişimleri destekleyecek bir platformun devlet sistemi içerisinde ihdas edilmesi önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bütün bu çıkarımlar ışığında “istikbal göklerdedir” öngörüsünün bir gereği olarak her yaştan bireyin havacılık alanında sunacağı proje, fikirlerinin dikkate alınarak ümit vadedenlerin desteklenmesi ülkemizin önünün açılması bağlamında kritik öneme haiz.

 

 

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
604861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/erdal-dursun/604861.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT