BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ücret, prim, ikramiye ve her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesi

>Cumhur A.
Aynı il sınırları içerisinde farklı SGK numaraları ile iş yeri olan işveren bu iş yerlerinin bazılarında 10 kişiden az çalışanı varsa, 10 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinin ücret ödemelerini elden yapabilir mi? Saygılarımla.
CEVAP: 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe göre; 22.04.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13.06.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20.04.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunlara tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler, "İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
Zorunluluk hâli, "Bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, iş yerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır."
İlgili Yönetmelik gereği iş yeri bazında değil, Türkiye genelinde 10 kişi çalıştıran işverenler ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

İDARİ PARA CEZALARI 2015 YILINDA ZAMLANDI

Gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından, ücreti bankaya yatırılmayan her bir gazeteci için işverene 2.195 TL idarî para cezası,
Gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, Deniz İş Kanununun 51'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince, ücreti bankaya yatırılmayan her gemi adamı için işveren, işveren vekili hakkında, 1.756 TL idari para cezası,
İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline ya da üçüncü kişiye, İş Kanununun 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından ücreti bankaya yatırılmayan her işçi ve her ay için, işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye 134 TL idari para cezası uygulanır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

>Şenol S. 
14.12.1967 doğumluyum. İlk Sigorta başlangıcım 01.02.1991 olup, toplam 7500 günüm var. 1987-1988 yıllarında 18 ay askerlik yaptım ve ödedim. Ne zaman emekli olabilirim?
CEVAP: Verdiğiniz bilgilere göre, 18 ay askerliğiniz 01.02.1991 tarihinden önce olduğu için, giriş tarihiniz 01.08.1989 olur. 25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartıyla emekli olursunuz. 25 yılınız ve gününüz dolmuş. 51 yaşınızın dolduğu 14.12.2018 tarihinde emekli olursunuz.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
584429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/lutfi-koksal/584429.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT