BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Fâsıkla arkadaşlık etmek

Mecelle'de (İki zararlıdan, hafif olanı tercih edilir) kaidesi vardır. Bu, zararlıyı tavsiye demek değildir.

Sual: Fudayl bin İyad hazretlerinin, (Huyu güzel olan bir fâsığın arkadaşlığını, huyu kötü olan sâlih birinin arkadaşlığına tercih ederim) sözü hoşuma gitmedi. Fâsıkla arkadaşlık niye tavsiye ediliyor?
CEVAP: Bu din, edep dinidir, haddini bilme dinidir. Haddini bilen övülmeye layıktır. Büyüklerin sözü tevil edilir, dine aykırı mânâ çıkarılmaz. Kesinlikle fâsıkla arkadaşlık tavsiye edilmiyor. İki uygunsuz şey mukayese ediliyor. Eskiden Rusya komünistti. (Kapitalist Amerika'yı, komünist Rusya'ya tercih ederim) derlerdi. Bu, Amerika'yı tercih demek değildir. Öldürülecek kimseye, (Kırk katır mı, kırk satır mı?) diye sorulsa, iki kötüden birini tercih etse, onu tavsiye etmiş mi olur? Mecelle'de (İki zararlıdan, hafif olanı tercih edilir) kaidesi vardır. Bu, zararlıyı tavsiye etmek demek değildir.
Biri sâlihtir, fakat huysuzdur, öteki fâsıktır, ama huyu güzeldir. Bunların biriyle yolculuk yapmaya mecbur olunca, (Fâsıkla gideriz) demek, fâsık olanı tavsiye etmiş olmayız. Zararı daha az olanı tercih etmiş oluruz.

"GÖZÜM TUTTU" DEMEK

Sual: Bir reklamda (Kalbim sevdi) deniyor. Bir başka reklamda ise (Gözüm tuttu) deniyor. Kalb tek başına nasıl sever, göz nasıl tutar?
CEVAP: Bunlar deyimdir. Genel olarak beş duyu organıyla yapılan şeyler için böyle ifadeler söylenir. Gözle görür, kulakla işitir, elle tutar, yenecek bir şeyse tadına bakar. Kokusu varsa koklar. Hepsi de uygun gelince, (Gözüm tuttu) denir. Kalble sevmek de öyle, göz görmese, kulak sesini işitmese, kalb nasıl sevecek ki? Kalb, diğer organların yardımıyla onu tanıyor ve seviyor.
Bu konu üzerinde durmamızın sebebi şudur: Vehhâbîler, Kur'anda geçen böyle deyimleri, tek mânâda anladıkları için küfre giriyorlar. Mesela Kur'an-ı kerimde (Allah'ın iki eli de sıkı değildir) ifadesi geçiyor. Buradan hâşâ (Allah'ın eli var) anlamı çıkarmak insanı küfre sürükler. (Eli sıkı olmak) bir deyimdir. (Eli sıkı değildir) demek, (Cimri değildir) demektir. (Gözümden düştün) demek, (Yanımda itibarını kaybettin) demektir. Gözle, düşmekle hiç alakası yoktur. Diğer deyimler de böyledir. Kendilerine Selefî diyerek kamufle etmeye çalışan Vehhâbîlerin, küfre düşürücü böyle sözlerinden çok sakınmalıdır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
588285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-ali-demirbas/588285.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT