BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Harf Devrimi hakkında

İsmet İnönü'nün itirafı: "Devrimin temel gayelerinden biri, yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak Arap-İslam Dünyası ile bağları koparmak... Ve dinin (İslamın) toplum üzerindeki etkisini zayıflatmak. Yeni nesiller eski (İslam alfabesi ile) yazılı yazıyı öğrenemeyecekler. Yeni yazıyla çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Dinî eserler eski yazı ile olduğundan okunmayacak. Dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı." (İnönü hatıraları cilt-3 sayfa 223)
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra düzenlenen bir konferansta İnönü'nün ifade ettiği sözlerini yani dilde değişimin asıl gayesini şüpheye yer bırakmayacak biçimde özetliyor: "İnkılaplar bir dünya görüşünü yıkıp, başka bir dünya görüşünü kurmak için yapıldı. Örnek Harf İnkılabı. Bu inkılap eski harflerin zor öğrenilmesi gibi bir sebeble yapılmadı. Yasaklanan alfabe ile Latin alfabesindeki harf adedi hemen hemen aynıdır. Bu bakımdan zorluk söz konusu olamaz. Japonlar 400 harften oluşan bir alfabeyi bütün zorluğuna rağmen değiştirmiyorlar. Milletimiz öğrenme konusunda diğer milletlerden daha aşağı bir zekâya sahip değil. Harf devriminin yapılmasındaki ana gaye bir zihniyeti (İslamı) ve bir dünya görüşünü (İslam inanç ve ahlakını) boğup yok etmektir."
Varılmak istenen hedef: Bütünü ile millî ve manevî değerlerimiz ve bunların yegane kaynağı dinimiz ve imanımız idi. Bunlar yok edilmek istendi. CHP 1000 yıllık Türk-İslam medeniyetini yıkarak Batı medeniyetini taklit ile başta İngilizlerin, Vatikan'ın ve Hıristiyan Batı'nın gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirmiştir.
Dinini ve dilini unutan milletler yok olmaya mahkûmdur. Meşhur İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee "A. Stady of History" adlı eseri ülkemize tarih bilimi olarak getirilmiştir. Bu eserde Harf Devrimini değerlendirerek; "Türkler, Harf İnkılabıyla kendi kaynaklarına el atmak hususunda yabancılardan farksız oldular" demekte ve şöyle devam etmektedir:
"Günümüzde Hitler, kendi düşüncelerine karşı olan ilmi hazineleri kökten yok edip kaldırmanın yolunu tutmuştur. Ne var ki, matbaanın keşfi bu faaliyetleri bir nevi imkânsız hâle getirmiştir.
Hitler çağdaşı olan Mustafa Kemal ise hedefini gerçekleştirmek için kendine göre en başarılı yolu seçmiştir. Türkiye'nin başkanı, vatandaşlarının eskiden miras aldıkları kültür ve medeniyetin havasından kafalarını kurtarıp çok kuvvetli bir şekilde Batı medeniyetinin potası içinde şekil almalarını istemiştir.
Böylece alfabenin değişimi kütüphanelerin yakılması yerine geçmiştir. Bundan sonra Türk kütüphanelerini yıkmaya lüzum kalmamıştır. Çünkü Harf İnkılabıyla bu hazineler, örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaktadır. Başka bir şeye yaramayacaktır. Ancak çok yaşlı hocalar ve ihtiyarlar onları okumak lüzumunu hissedecektir."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
583458 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-necati-ozfatura/583458.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT