BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bütün kötülüklerin kaynağı

Osman Ünlü
Facebook
Bütün kötülüklerin kaynağının içki olduğu, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Cenab-ı Hakk, Kur'an-ı Kerimde mealen, (Ey iman edenler; içki, kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer necistir. Onun için bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz) diye buyurmaktadır. Hadis- şeriflerde de içki şiddetle kötülenmiştir. İslam büyükleri içkinin zararlarını şöyle sıralamışlardır: İçki içen kimse, bir nevi deli durumuna düşer. İnsanların gülüp, alay etmesine sebep olur. Aklı başındaki insanlar nazarında değeri kalmaz. İnsanın haya perdesini yıkar. Zira hadis-i şerifte, (İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevkeder ve her iyilikten alıkor) buyurulmuştur. İçki, kişinin aklına da kesesine de zararlıdır. Paranın fuzuli yere harcanmasına sebep olduğu gibi, aklın ve zekanın zayıflamasına da sebep olur. Peygamber efendimiz: (İçki malı telef eder, aklı giderir) buyurmuştur. ? Düşmanlığa sebep olur İçki, arkadaşlar, kardeşler ve dostlar arasında düşmanlığa sebep olur. Nitekim Allahü teala Kur'an-ı Kerimde mealen: (Şeytan, içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister.) buyurmaktadır. İçki, insanı, Allahı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkor. Nitekim Allahü teala: (Şeytan içkide ve kumarda sizi Allahı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkor.) buyurmuştur. İçki, şehveti kamçılar, dolayısıyla kişiyi zinaya götürür. Hadis-i şerifte, (İçki, zinadan kötüdür) buyuruldu. Ayrıca, içkili olan evli bir erkek, farkına varmadan nikah bağını çözebilecek sözler söyleyebilir. Böyle duruma düşen bir kimse, hanımıyla zina durumuna düşebilir. İçki, her kötülüğün anahtarıdır. Çünkü, içki içilince her türlü günahı işlemek kolaylaşır. Zira kişi aklını kaybettiği için haramı, helalı, yanlışı, doğruyu ayırt edemez. Hadis-i şerifte, (İçkiden sakının! Ağaç dal budak saldığı gibi, içki de, kötülük saçar)buyuruldu. İçki içen bir kimse, meyhaneye girmek ve pis içki kokuları bulundurmakla, daima yanımızda bulunan iyiliklerimizi kötülüklerimizi yazan hafaza meleklerine eza etmiş olur. Rahmet melekleri kendisinden uzak olur. Hadis-i şerifte, (Rahmet melekleri, sarhoştan uzak durur) buyuruldu. İçki içen kimse, iyiliklere, duaya kendisini kapamış olur. Çünkü içki içen kişinin iyilikleri ve duası kabul olmaz. Bu sebeple değil içki içmek, içki içilen yerden bile uzak durmalıdır. Zira hadis-i şerifte, (Allaha ve Ahirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın) buyuruldu. İçki içen kimse, daima korkulu durumda kalır. Ölümü anında onun o hali imansız gitmesine sebep olur. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Hadis-i şerifte, (İçki ile iman, bir arada bulunmaz, biri, diğerini uzaklaştırır) buyuruldu. Bu zararlar, yalnız dünyadaki cezalardır. Bir de Ahiretteki cezalar vardır. Onlar sayısız denecek kadar çoktur. Dünyadaki zararlar ile mukayese edilemeyecek kadar şiddetlidir. Ayrıca biri geçici diğeri sonsuzdur. Aklı başında bir insanın, bu dünyanın gelip geçici bir kaç zevkini Ahiretin ebedi, sonsuz zevklerine tercih etmesi mümkün değildir. Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud hazretleri: "Pişmanlıkların en büyüğü ve en zararlası, kıyamet günündeki nedamettir. Azıkların en hayırlısı takvadır. İçki günahların da'vetçisidir. Gençlik, deliliğin bir şubesidir." buyurmuştur. Bir defasında Hazret-i Osman İslamiyeti tanımakla yeni şereflenmiş bir topluluğa şu nasihatta bulundu: Ey insanlar! İçki içmekten sakının. Şüphesiz ki içki, bütün kötülüklerin anasıdır. Bir zamanlar sizden önceki kavimlerden birinde bir abid vardı. Devamlı ibadetle meşgul olurdu. Küçük bir çocuk vardı Bir gün bir mahalleden geçerken kötü bir kadınla karşılaştı. Kadın, bir bahane ile onu evine soktu. Kapıyı iyice kapattı. İçeride küçük bir çocuk vardı. Bir kapta da içki bulunuyordu. Kötü niyetli kadın, abidi içeri alıp, kapıyı iyice kilitledikten sonra hemen niyetini açığa vurdu: -Ya benimle beraber olacaksın, yahut şu içkiden biraz içeceksin, yahut da şu çocuğu öldüreceksin. Bunlardan birini yapmadıkça buradan çıkamazsın. Yoksa bağırıp etrafı velveleye verir, evime girip bana tecavüze yeltendi derim. Kimseye de aksini inandıramazsın! Seni rezil ederim, dedi. Kötü niyetli kadının bu tehdidi karşısında abid düşündü ve kendi kendine: "Zina yapamam. Çocuğu da öldüremem. Bari onlara nazaran daha kolay atlatılacak bir günah olan içkiyi içeyim de sonra tevbe ederim" dedi ve içkiden biraz içti. Az sonra kafası dönmeye başladı. Kadın bir daha verdi. Derken, iyice sarhoş olup içkinin verdiği şehvet hırsı ile kadınla zina etti. Daha sonra da gördüklerini anlatır diye çocuğu öldürdü. Ey insanlar! Görüldüğü gibi içki, insana en kötü şeyleri yaptırabiliyor. Bunun için, içkiden şiddetle kaçının. Zira içki bütün kötülüklerin kaynağıdır. Allaha yeminle söylerim ki, kişinin kalbinde içki ile imanın birlikte kalması zordur. Bu işi yapa yapa zamanla içki içmek normal bir iş haline gelir. Bunun için, birinin gelmesiyle diğerinin orayı terketmesinden korkulur!.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
248043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/248043.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT