BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ramazân, yanmak demektir

Osman Ünlü
Facebook
Ramazân, hicrî ayların dokuzuncusu, üç ayların sonuncusu ve farz olan orucun tutulduğu aydır. Aynı zamanda Ramazân, yanmak anlamındadır. Çünkü bu ayda, oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Hadis-i şerifde buyuruldu ki: (Ramazân-ı şerîfin ilk gecesi olunca şeytanlar zincire vurulur. Cehennem kapıları kapanır. Ondan hiçbir kapı açık bırakılmaz. Cennet kapılarının hepsi açılır. Kapalı hiçbir kapı kalmaz. Bir münâdî şöyle seslenir: Ey hayrı arayan! Hayra yönel. Ey şerri arayan! Ondan uzaklaş. Allahü teâlâ bu gece birçok kimseyi Cehennem'den âzâd eder.) Muhyiddîn-i Arabî hazretleri buyuruyor ki: "Ramazan ayının ilk gecesinden son gecesine kadar göklerin kapıları açılır. Yâni bereket ve duâların kabûl kapıları açık kalır. Ramazan gecelerinde namaz kılanlara, Allahü teâlâ her bir secdesine bin beş yüz hasenât, lutuf ve ihsân buyurur. Kırmızı yâkuttan yapılmış bir cennet verilir. Birçok kapısı olup, kapıları altından, kırmızı yâkutlar ile süslüdür. Allahü teâlâ, insanın her orucuna başka başka lutuflar ihsân eder. Oruçlu olduğu günün güneşinin doğuşundan batışına kadar yetmiş bin melek o oruçluya istiğfâr eder. Gecesinde ve gündüzündeki secdelerine, Cennet bağlarında dünyâda tasavvur edemediği ağaçlar dikilir ve gölgeliklerinde binlerce insan gölgelenir." Ayların hayırlısı Günlerin hayırlısı Cuma günü, ayların hayırlısı Ramazan ayı, amellerin hayırlısı da vaktinde kılınan namazdır. Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ benim ümmetime, Ramazân-ı şerîfde beş şey ihsân eder ki, bunları hiçbir Peygambere vermemiştir: 1-Ramazânın birinci gecesi, Allahü teâlâ mü'minlere rahmet eder. Rahmet ile baktığı kuluna hiç azâb etmez. 2-İftâr zamânında, oruçlunun ağzı kokusu, Allahü teâlâya, her kokudan dahâ güzel gelir. 3-Melekler, Ramazânın her gece ve gündüzünde, oruç tutanların affolması için duâ eder. 4-Allahü teâlâ, oruç tutanlara, âhırette vermek için, Ramazân-ı şerîfde Cennette yer ta'yîn eder. 5-Ramazân-ı şerîfin son günü, oruç tutan mü'minlerin hepsini affeder.) Her kim Ramazân-ı şerîf orucunu Allahü teâlâ emrettiği için ve güzelce tutsa, harâmlardan sakınsa, kazâ namâzlarını kılsa, Cenâb-ı Hak, her gün için, bin gün nâfile oruç tutmuş gibi sevâp ihsân eyler ve o kimse ile Cehennem arasına birçok perdeler konur. Hazret-i Ömer buyurdu ki: "Ramazan çok hayırlı ve mübârek bir aydır. Gündüz tutulan oruca, gece kılınan namaza, bu ayda verilen sadakaya, Allahü teâlâ kat kat sevâb verir." Kur'ân-ı kerîmde bütün üstünlükler bulunduğu gibi, Ramazân ayında da, o üstünlüklerden hâsıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı, Kur'ân-ı kerîm bu ayda nâzil oldu. Bekara sûresinin 185. âyetinde meâlen; (Kur'ân-ı kerîm, Ramazân ayında indirildi) buyuruldu. Kadir gecesi bu aydadır ve bu ayın özüdür. Kadir gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazân ayı da, kabuğu gibidir. Ahmed-i Haznevî hazretleri buyurdu ki: "Resûlullah efendimiz, bu ayda, esîrleri âzâd eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda akşam olunca orucu acele açmak, sahuru tehir etmek, terâvih namazı kılıp, Kur'ân-ı kerîm okuyup hatim etmek, sünnet-i müekkede olup birçok iyi neticeler verir. İyi ameller yapmak Bu ayda sâlih ve iyi ameller yapmayı başaran bir kimse, o senenin sonuna kadar da iyi işleri başarmış olur. Bu ayı günâh işlemekle geçse, o yılı sonuna kadar günah işlemekle geçirecektir. Öyle ise müslümanın, mümkün olduğu kadar bu ayda aklını Allah yoluna verip çalışması, bu ayı kendine ganîmet bilmesi gerekir. Bu ayın her gecesinde, Cehennem ateşine müstehak binlerce kimse âzâd edilip serbest bırakılır. Cehennem kapıları kapatılıp, şeytanlar bağlanır, rahmet kapıları açılır." Netice olarak, Ramazân-ı şerîf orucu, bir senelik günâhların affına sebep olmaktadır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: "Ramazân-ı şerîf ayında yapılan nâfile namâz, zikir, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâp, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda, bir orucluya iftâr verenin günâhları affolur. Cehennemden âzâd olur. O oruçlunun sevâbı kadar, ayrıca buna da sevâp verilir. O oruçlunun sevâbı hiç azalmaz. Bu ayda, emri altında bulunanların işlerini hafîfleten, onların ibâdet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden âzâd olur. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene, bu işleri yapmak nasîb olur. Bu aya saygısızlık edenin, günâh işleyenin bütün senesi, günâh işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, âhıreti kazanmak için fırsat bilmelidir."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
302676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/302676.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT