BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Abdest uzuvları yaralı olan

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
Teyemmüm zarar verirse, namazı kazaya bırakır. Müsavi, eşit miktarda iseler, teyemmüm etmemelidir.
 
 
Sual: Abdest uzuvlarından bir kısmı yaralı olup bu kısımların yıkanması mümkün olmazsa, böyle bir kimse, su ile nasıl abdest alır veya ne yapmalıdır?
Cevap: Yaralı kısımlar ıslatmadan yıkanamazsa, teyemmüm eder. Abdest uzuvlarından hepsinin yarıdan çoğu veya dört abdest uzvundan ikisi sağlam ise, abdest alıp, yaralı kısımları veya uzuvları mesh eder. Mesh zarar verirse, sargı üzerine mesh eder. Abdest uzuvlarından hepsinin yarıdan çoğu veya abdest uzuvlarının üçü veya dördü de yaralı ise, teyemmüm eder. Teyemmüm zarar verirse, namazı kazaya bırakır. Müsavi, eşit miktarda iseler, teyemmüm etmemelidir. Teyemmüm eden kimsenin, bazı yerleri yıkaması caiz değildir. Başında ağrı olup mesh edemeyen, abdest için yıkanamayan da, gusül için teyemmüm edebilir denildi ise de, her ikisinin de sakıt olacağını bildiren fetva daha evvel verilmiş olduğundan, bu sözle amel olunmaz.
           ***
Sual: Eşek ve katırın artığı olan suyu, bir kimse abdest ve gusülde kullanabilir mi?
Cevap: Eşek ve katır artığı temizdir. Fakat, temizleyici olup olmadığı şüphelidir. Yaban eşeğini yemek caizdir ve artığı temizdir.
           ***
Sual: Cemaatle namaz kılarken, imamın rükudan kalkarken söylediğini, cemaat de söyler mi veya ne yapar?
Cevap: Rükudan kalkarken Semi'allahü limen hamideh demek, imama ve yalnız kılana sünnettir. Cemaatle kılarken, cemaat bunu söylemez, Rabbena lekel-hamd der.
           ***
Sual: Bir kadından süt emen çocuk, süt emdiği kadının, kardeşleri ile de evlenemez mi?
Cevap: Çocuğun, süt anası, süt babası, bunların anaları, babaları, kardeşleri, çocukları ve her kuşaktan torunları ile evlenmesi, ebedi olarak haramdır. Bunlarla nesep, soy ile akraba olsaydı, yine evlenemezdi.
           ***
Sual: Namaz kılmaya başlamadan önce, ne şekilde niyet etmek gerekir?
Cevap: Namaza niyet etmek demek, namazın ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılıyorsa imama uymayı irade etmek, kalbinden geçirip, o namazı kılmayı tercih etmek demektir. Yalnız ilim, yani ne yapacağını bilmek niyet olmaz. Şafii mezhebinde, namazın rükünlerini de hatırlamak lazımdır.
           ***
Sual: Namaza başladıktan sonra, niyet etmediğini hatırlayan bir kimse, namazın içinde niyet etse, bu namaz kabul olur mu?
Cevap: İftitah tekbirinden sonra edilen niyet, sahih olmaz ve o namaz, kabul olmaz.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/606112.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT