BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müslüman olmak için

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine inanmayan, Allah kelamına inanmamış olur.
 
Sual: Bir kimsenin Müslüman olması ve Müslüman olanın da dinini doğru olarak öğrenebilmesi için nasıl bir yol takip etmesi, izlemesi gerekir?
Cevap: Müslüman olmak için, Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlânın Peygamberi olduğuna inanmak lazımdır. Allahü teâlâ, Cebrâil ismindeki melek ile kendisine Kur'ân-ı kerimi göndermiştir. Bu Kur'ân-ı kerim, Allah kelamıdır. Muhammed aleyhisselamın kendi düşünceleri ve felsefecilerin, tarihçilerin sözleri değildir. Muhammed aleyhisselam, Kur'ân-ı kerimi tefsir etmiş yani açıklamıştır. Bu açıklamalara, hadis-i şerif denir. İslamiyet, Kur'ân-ı kerim ile Hadis-i şeriflerdir.
Dünyanın her yerindeki, milyonlarca İslamiyeti anlatan kitaplar, hep Kur'ân-ı kerim ile hadis-i şeriflerin açıklamalarıdır. Muhammed aleyhisselamdan gelmeyen bir söz, İslam kitabı olamaz. İman ve İslam demek, Kur'ân-ı kerim ve hadis-i şeriflere inanmak demektir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine inanmayan, Allah kelamına inanmamış olur. Muhammed aleyhisselam Allahü teâlânın bildirdiklerini Eshabına bildirdi. Onlar da, talebelerine bildirdi. Bunlar da, kitaplarına yazdılar. Bu kitapları yazan âlimlere Ehl-i sünnet âlimi denir. Ehl-i sünnet kitaplarına inanan, Allah kelamına inanmış olur. Müslüman olur. Biz dinimizi Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğreniyoruz. Dinde reformcuların, mezhepsizlerin uydurma kitaplarından öğrenmiyoruz. Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Ümmetim arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime yapışana, yüz şehit sevabı vardır.)
Sünnete yapışmak, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını öğrenmekle ve bunları yapmakla olur. Müslümanların dört mezhebinden herhangi birisinin âlimleri Ehl-i sünnet âlimleridir. Ehl-i sünnet âlimlerinin reisi, îmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe Nu'mân bin Sâbit’tir. İngilizler, asırlar boyunca uğraşarak, bir Müslümanı Hristiyan yapamadılar. Bunu başarabilmek için, yeni bir yol aradılar. Masonluğu kurdular. Masonlar, Muhammed aleyhisselâmın sözlerine ve bütün dinlere, öldükten sonra tekrar dirilmek olduğuna, Cennetin, Cehennemin var olduğuna inanmıyorlar. Peygamber efendimiz  buyurdu ki:
(Allahü teâlânın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslâm âlimlerinin ağızlarından öğreniniz!)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/611572.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT