BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müslümanları felakete sürükleyenler

 
"Ümmetimin felaketi, facir, sapık olan din adamlarından olacaktır."
 
 
Sual: Müslümanların dine olan bağlılıklarının azalmasına ne veya kimler sebep olmaktadır?
Cevap: Kahire mason locası başkanı olan Abduh'un zehirli fikirleri, Mısır'da Câmi'ul-ezherde yayıldı. Böylece Mısır'da, Reşid Rıza, Ezher Medresesi Rektörü Mustafa Meragi, Kahire Müftüsü Abdülmecid Selim, Mahmud Seltüt, Tentavi Cevheri, Abdürrazık Paşa, Zeki Mubarek, Ferid Vecdi, Abbas Akkad, Ahmed Emin,  Doktor Taha Hüseyin Paşa, Kasım Emin ve Hasen Benna gibi dinde reformcular türedi. Bir yandan da, üstatları Abduh'a yapıldığı gibi, bunlara da ilerici İslam âlimi denilerek, kitapları Türkçeye tercüme edildi. Cahil din adamlarının ve gençlerin doğru yoldan kaymalarına sebep oldular.
Büyük İslam âlimi Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri;
“Kahire müftüsü Abduh, İslam âlimlerinin büyüklüğünü anlayamamış, İslam düşmanlarına satılmış, sonunda mason olarak İslamiyeti içeriden yıkan azılı kâfirlerden olmuştur” buyurmuştur.
Abduh gibi küfre veya bidate, dalalete sürüklenenler, kendilerinden sonra gelen genç din adamlarını da doğru yoldan çıkarmak için, âdeta birbirleri ile yarış etmişler ve;
(Ümmetimin felaketi, facir, sapık olan din adamlarından olacaktır) hadis-i şerifinin haber verdiği felaketlere önayak olmuşlardır.
            ***
Sual: Zamanımızda, din adamı kılığına girmiş dine saldıranları, dini değiştirmek isteyenleri işitiyor ve görüyoruz. Bunlara karşı nasıl hareket etmek gerekir?
Cevap: İbadetleri değiştirmek isteyenler, Ehl-i sünnet âlimlerini kötüleyenler, tarihte çok görüldü. Mezheblerin kolaylıklarını seçip, dört mezhebi kaldırmalı diyenlerin, mezheb imamlarının kitaplarından bir sayfayı bile doğru okuyup anlayamadıkları meydandadır. Çünkü, mezhebleri ve mezheb imamlarının yüksekliklerini anlayabilmek için, âlim olmak lazımdır. Âlim olan, cahilce, ahmakça bir çığır açıp, insanları, felakete sürüklemez. Tarih boyunca, ortaya çıkmış olan sapıklara aldananlar, felakete sürüklenmişlerdir. Bindörtyüz seneden beri her asırda gelmiş olan ve hadis-i şeriflerle övülmüş bulunan Ehl-i sünnet âlimlerine uyanlar, saadete kavuşmuşlardır. Bizler de ecdadımızın, İslamiyetin yayılması için, canlarını veren şehitlerin doğru yoluna sarılmalı, türedi dinde reformcuların zehirli, zararlı yazılarına aldanmamalıyız!
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/613166.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT