BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Din bilgileri zamanla değişmez

 
İslam bilgileri; Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye diye ikiye ayrılır.
 
Sual: Teknikte, fen bilgilerinde zamanla değişiklikler olmaktadır. Fen bilgilerinde olduğu gibi din bilgilerinde de değişiklik olur mu?
Cevap: Müslümanların, beşikten mezara kadar, ilim öğrenmesi lazımdır. Müslümanların öğrenmesi lazım olan ilimlere Ulûm-i İslâmiyye denir. Ulûm-i islâmiyye, yani İslam bilgileri; Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye diye ikiye ayrılır.
Ulûm-i akliyye: Bunlara tecrübi ilimler de denir. Bunlar, fen bilgisi, edebiyat bilgisi olarak ikiye ayrılır. Müslümanların, bu ilimleri öğrenmeleri farz-ı kifayedir. Dinî bilgileri ise, lazım olanları ve harpte kullanılan silahları öğrenmek farz-ı ayındır. Lüzumundan fazla olanları ve harpte kullanılan silahlarda, mütehassıs olmak farz-ı kifayedir. Bir şehirde bu bilgileri bilen bir âlim, yapan sanat merkezleri bulunmazsa, şehirde bulunanların hepsi ve devlet adamları günahlı olurlar.
Din bilgileri zamanla değişmez. Kelam bilgilerinde fikir yürüterek yanılmak, yanlış düşünmek, özür olmaz, suç olur. Fıkıhtaki işlerde, İslamiyetin gösterdiği özürlerle, İslamiyetin bildirdiği değişikliklerden, kolaylıklardan istifade olunur. Kendi düşüncesi, görüşü ile değişiklik yapmak, din işlerinde reform yapmak hiç caiz değildir. Dinden çıkmaya sebep olur. Ulûm-i akliyyede değişiklik, yenilik, ilerlemek caizdir. Bunları kâfirlerden de arayıp, bulup öğrenmek, yapmak lazımdır.
           ***
Sual: Hıristiyanların bir kısmı Protestan olduğunu söylüyorlar. Bu da, Katolik ve Ortodoks gibi bir mezheb midir?
Cevap: Lüther ismindeki Alman papazı, miladi 1517 senesinde, Roma'daki Papa'ya isyan etmiştir. Kiliselerin bir kısmı buna uymuştur. Bunlara, "Protestan kiliseleri" denilmiş, Lüther’in görüşlerine de "Protestan mezhebi" denilmiştir.
           ***
Sual: Bir kimse, ameller niyete göre deyip, iyi niyetle günah işlese, yalan söylese, bu kimse günah işlememiş mi olur?
Cevap: Günahlar, niyetsiz veya iyi niyet ederek işlenirse, günah olmaktan çıkmaz. (Ameller, niyete göre iyi veya kötü olur) hadis-i şerifi, taatlere ve mubahlara niyete göre sevap verileceğini bildirmektedir. Bir kimse, birinin gönlünü almak için başkasını incitse veya başkasının malı ile sadaka verse, yahut haram para ile mektep, cami yaptırsa, bunlara sevap verilmez. Bunlara sevap beklemek, cahillik olur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/613179.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT