BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Teravih namazı kılmanın fazileti

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
 
Bir gün, hazret-i Ali'ye teravih namazı kılmanın fazileti, sual edilir.
 
 
Sual: Ramazan ayında yatsı vaktinde kılınan teravih namazının, her gece için ayrı ayrı fazileti mi vardır?
Cevap: Ramazan ayında her gece teravih namazı kılmanın fazileti, hazret-i Ali'ye sual edilince, cevabında buyurur ki:
“Her kim ramazan-ı şerifin birinci gecesinde teravih namazı kılsa, Hakk teâlâ, o kimsenin bütün tövbelerini kabul ederek, günahlarını bağışlar, ikinci gecesi kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur. Üçüncü gece kılsa, melekler, o kula derler ki: (Sana müjdeler olsun, Hakk teâlâ senin ibadetini kabul buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti.) Dördüncü gece teravih namazını kılınca, Kur’ân-ı kerimi hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsan edilir. Beşinci gece kılınca, Mescid-i aksada, Mekke'de ve Medine'de kılmış gibi, Hakk teâlâ sevap ihsan eder. Altıncı gece kılsa, Beyt-ül ma'mûru tavaf etmiş gibi, yedinci gece kılsa, Firavun ile yapılan gazada bulunmuş gibi, sekizinci gece kılsa, Bedir harbinde Resulullah efendimizle bulunmuş gibi, dokuzuncu gecesi için Dâvut aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş gibi, onuncu gecesi için ise dünya selamet ve saadeti ihsan edilir.”
Ramazan-ı şerifin sonuna kadar olan bütün gecelerin böylece ayrı ayrı birer fazileti ve yüksek derece ve sevapları vardır. Böylece edeb ve erkanına riayet ederek, orucu tam olarak, bütün azaları ile tutup, teravih namazlarını kılarak ve haramlardan sakınarak otuzuncu gecesini ikmal edince, Hakk teâlânın emri ile, Arş-ı alânın altından bir sözcü hitâb ederek der ki: “Her gece teravih kılan kullar Cehennemden kurtulmuş kullardır. Korktukları Cehennemden kurtulup arzu ettikleri nimete, Cennet ve cemâl-i ilâhîye nail oldular.” Hak teâlâ, azameti ile buyurur ki; (İzzim ve celâlim hakkı için, bu kullarıma af ile muamele eyledim.) Bundan sonra, Hakk teâlâ emreder, o kullara birer berat yazılır. Bütün kadın ve erkeklerden, bu şartlar dâhilinde ibadetini ifa ederek, Cenâb-ı Hakk'ın bu lütfuna muhatap olanlara, Cehennem azabından kurtulup, sıratı kolaylıkla geçmek için, ellerine birer berat verilir.
Öyle ise, ihlas ile ramazan-ı şerif orucunu tutup, kaza namazlarını ve sonra teravihleri eda ederek ve haramlardan kaçınarak, cenâb-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmaya çalışmalıdır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/613475.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT