BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İslamiyetten ayrılmanın neticesi...

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
Her memleketten ilim öğrenmek için Kurtuba'ya akın akın gelirlerdi...
 
Sual: Endülüs Emevi Devleti güçlü bir Müslüman devleti iken, tarihten silinmesinin sebebi ne idi?
Cevap: Bu konuda Kâmûs-ül-a'lâm’da şu bilgiler verilmektedir:
“Endülüs Sultanı Üçüncü Abdurrahman, memleketini genişletti, kuvvetlendirdi. Fas'ta hükûmet süren İdrisîleri, Fatımîlere karşı destekledi. Bunları hükmü altına aldı. Mükemmel donanma da yaptı. Kendisi ve adamları ilim ve edep sahibi idiler. Âlimlere ve ilme çok kıymet verirdi. Bunun için, Endülüs'te ilim ve fen çok ilerledi. Sarayı ve devlet daireleri birer ilim kaynağı oldu. Her memleketten ilim öğrenmek için Kurtuba'ya akın akın toplandılar. Kurtuba'da büyük ve mükemmel bir tıp fakültesi kurdu. Avrupa'da ilk yapılan tıp fakültesi budur. Avrupa kralları ve devlet adamları, tedavi için Kurtuba'ya gelir, gördükleri medeniyete, güzel ahlaka, misafirperverliğe hayran kalırlardı. Altıyüz bin kitap bulunan bir kütüphane de yaptırdı. Kurtuba'dan üç saatlik mesafedeki Vâdi-yül-kebîr kenarında, Ezzehrâ isminde pek büyük ve ince sanatlarla dolu bir saray ile mükemmel bahçeler ve büyük bir cami yaptırdı. Kurtuba'da çok sayıda derin âlimler yetişti...
Endülüs'teki Benî Ümeyye hükümdarlarından Abdurrahman-ı salis, elli sene adalet ile hükm sürüp, m. 961 senesinde yetmiş iki yaşında vefat etti. Fakat sonra, İslam ahlakını, Allahü teâlânın emirlerini bıraktıklarından, hatta Ehl-i sünnet itikadını bozarak, İslamiyeti içeriden yıkmak alçaklığı başladığından, Pirene dağlarını aşamadılar. m. 1031'de Ümeyye Devleti çöktü. Bunlardan sonra Endülüs'e, önce Mülessimîn veya Murâbitîn, bundan sonra da, Muvahhidîn devleti hakim oldu. Fakat İspanyollar, m. 1492'de, Gırnata şehrini de alıp Müslümanları öldürdüler. Sözde Müslüman olup da, Allahü teâlânın emirlerine uymamanın cezasını buldular...
İspanya faciası olmasaydı, felsefeci İbnürrüşd'ün ve İbni Hazm'ın bozuk fikirleri, belki din ve iman hâlini alıp dünyaya yayılacak, bugünkü hazin levha, yüzlerce sene önce meydana çıkacaktı...
            ***
Sual: Bir erkek, evinde hanımlara imam olup namaz kıldırabilir mi?
Cevap: Evde, erkek, mahremi olan kadınlara imam olur, yabancı kadınlara imam olamaz. Çünkü, halvet olur. Eğer cemaat arasında, bir erkek veya imamın mahremi kadın bulunursa, yabancı kadınlar da cemaate girebilir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/614322.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT