BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kalplerin kararmasının sebebi

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
 
“İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp, kalplerin kararmasının dört sebebi vardır."
 
Sual: İman eden, Müslüman bir kimsenin kalbinin kararmasının, ibadetlerden soğumasının sebebi veya sebepleri ne olabilir?
Cevap: Bu konuda Muhammed bin Fadl Belhî hazretleri buyuruyor ki:
“İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp, kalplerin kararmasına dört şey sebep oldu:
1-Bildikleri ile amel etmemek.
2-Bilmeyerek yapmak.
3-Bilmediklerini öğrenmemek.
4-Başkalarının öğrenmelerine mâni olmak.”
Bazı kimseler, din bilgilerini ilim adamı tanınmak ve mala, makama kavuşmak için öğreniyorlar. Din adamı olmayı, geçime ve siyasete vasıta yapıyorlar. Amel etmek için öğrenmiyorlar. İsimleri din adamıdır, gittikleri yol ise, cahillerin yoludur. Allah rahimdir, affı sever diyerek, büyük günah işliyorlar. Akıllarına, keyiflerine göre hareket ediyorlar. Başkalarının da böyle yapmalarını istiyorlar. Kendilerine uymayan hakiki Müslümanları kötülüyorlar. Kendilerinin, doğru yolda olduklarını, huzura kavuşacaklarını zannediyorlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından derlenmiş olan doğru kitapları okumuyorlar, çocuklarına da okutmuyorlar. İçleri kötü, sözleri yaldızlı ve yalandır. Her gün başka şekle girerler. İnsanların yüzlerine gülerler, arkalarından kötülerler. Bidat karışmamış olan doğru kitapların okunmasına mâni olurlar. Bu kitapları okumayın, bozuktur derler. Bunları neşredenleri ve okuyanları tehdit ederler. Mezhebsizlerin zararlı kitaplarını, yaldızlı reklamlarla överler. İslamiyet bilgilerine hakaret ederler. Kısa akılları ile yazdıkları şeyleri ilim ve fen diyerek gençlerin önüne sürerler.
Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, İslam âlimleri ve tasavvuf büyükleri hep İslamiyete yapışmışlardır. Bunun neticesi olarak, yüksek derecelere kavuşmuşlardır. Bunlara dil uzatanların din cahili oldukları anlaşılır. Bu cahillerin yaldızlı sözlerine, yazıarına aldanmamalıdır. Bunlar, din hırsızlarıdır. Saadet yolunu kesici zındıklar veya mezhepsizlerdir.
           ***
Sual: Caminin dibinde, bitişik olan binada bulunan bir kimse, camideki namaz kıldıran imama uyabilir mi?
Cevap: Cemaatle namaz kılarken imama uymanın sahih olması için, imamın veya müezzinin sesini işitmek yahut bunları görmek veya cemaatin hareketlerini görmek lazımdır. İşitmeye, görmeye elverişli penceresi olmayan duvar arada olmamalıdır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/614720.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT