BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Abdestli olduğunda şüphe eden...

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
 
Abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şüphe ederse, abdesti var kabul edilir.
 
Sual: Abdestinin olup olmadığında, elbisesinde necaset bulunup bulunmadığında şüphelenen bir kimse, ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir?
Cevap: Bu konuda Halebî-i kebîrde deniyor ki:
“Abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şüphe ederse, abdesti var kabul edilir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse, abdest alması lazım olur.
Abdest arasında, bazı yerini yıkadığında şüphe ederse, orasını yıkar. Abdest aldıktan sonra şüphe ederse, yıkamak lazım değildir.
Abdest aldıktan sonra, üzerinde yaşlık gören, idrar mı, su mu diye şüphe etse, ilk olarak başına geldi ise, yeniden abdest alır. Birkaç defa, böyle şüphe etti ise, şeytanın vesvesesi olduğu anlaşılır ve abdesti tazelemez. Vesveseyi önlemek için, abdest aldıktan sonra, donuna, peştamalına su serpilmesi Kimyâ-yı se'âdetde de yazılıdır.
Kap kacak, elbise, bedenin, suyun, kuyunun, havuzun ve cahillerin, kâfirlerin hazırladığı yağ, ekmek, elbise, yemek ve sairenin pis olmasında şüphe etse, temiz kabul edilir.”
Sual: Saç, sakal, tırnak kesince, eğer abdestli ise bu abdest bozulur mu?
Cevap: Saç, sakal, bıyık, tırnak kesmek abdesti bozmaz. Kesilen yerleri yıkamak da lazım olmaz. Fıkh-i Gîdânî şerhinde deniyor ki:
“Tırnak kesince, abdest bozulmaz. Elleri yıkamak müstehab olur.”
Sual: Abdestli iken, deri üzerindeki yaranın kabuğu çıkıp düşse abdest bozulur mu?
Cevap: Deri üzerindeki yaranın kabuğunun düşmesi ile abdest bozulmaz.
Sual: Âyet-i kerimeler ezberden abdestsiz olarak okunabilir mi ve yatağa girince de okunabilir mi?
Cevap: Kur’ân-ı kerimi abdestsiz tutmak haramdır. Ezberden okumak caizdir. Yatağa abdestli girmek sünnettir. Şir'at-ül-islâm şerhinde deniyor ki:
“Kur’ân-ı kerimi yatakta, yatarak ezberden abdestsiz okumak caizdir ve sevaptır. Fakat, başını yorgandan dışarı çıkarmalı ve bacakları bitiştirmelidir.”
Sual: Kırda, açıkta hela ihtiyacını gideren kimse, su yoksa, temizlik için, kemik, hayvan gıdası olanları, kâğıt, bez gibi şeyleri kullanabilir mi?
Cevap: Su olmadığı zaman, gıda maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdası ile, kömür ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kâğıt ile taharetlenmek, temizlik yapmak, mekruhtur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/616120.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT