BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ehl-i kitabın kestiği yenir

 
Gayrimüslim bir memlekette kasaptan et alırken, bir Müslümanın kestiğine niyet etmelidir.
 
Sual: Ehl-i kitap olarak bilinen Hıristiyan ve Yahudilerin kestikleri hayvanın eti yenir mi?
Cevap: Konu ile alakalı olarak Hindiyye'de buyuruluyor ki:
“Müslümanın veya ehl-i kitabın, Allahü teâlânın ismini veya bir sıfatını, herhangi bir lisan ile söyleyerek, kestiği yenilir. Gayrimüslim memleketlerde Müslüman kasap aramalı. Bundaki eti, Müslüman kestiğine niyet ederek, satın almalıdır. Sığır, koyun, tavuk gibi eti yenen hayvanların etlerini yemenin helal olması için, İslamiyete uygun kesilmeleri lazımdır. Yani bir Müslümanın veya ehl-i kitabın kesmesi ve keserken Allah ismini söylemesi lazımdır. İslamiyete uygun kesilmeyen hayvan leş olur. Bunun etini yemek ve satmak haram olur. Hayvan kesenlerin ve satan Müslümanların bunu iyi bilmeleri lazımdır. Et satın alırken, bunun nasıl kesildiğini sormak lazım değildir. Çünkü, Müslümana hüsn-i zân olunur.
Müşrikin ve mürtedin kestiği yenilmez. Keserken, İsa veya üç tanrıdan biri derse, yenilmez. Böyle inanır, fakat söylemezse, yenir. Kesmek için söylemelidir. Dua için, şükür için söylerse veya Allahtan başkasını, tazim etmeyi niyet ederse, Allah ve Muhammed için derse, yenmez.”
Bir peygambere ve sonradan bozulmuş olan kitabına inanan bir kâfir, bu peygamber tanrıdır veya oğludur dese ve putlara yalvarsa da, buna ehl-i kitab denir. Çünkü, ilah, rab, tanrı, baba gibi isimler, yardım eden, yaratılmaya sebep olan, çok sevilen manasına da kullanılır. Bu isimleri, İsa aleyhisselama, bu manalar ile söyleyen, müşrik olmaz. Ona, üç tanrıdan biri veya tanrı denilmesi, hakiki bir söz değil, mecaz olur. Onda Ulûhiyyet, ilahlık sıfatı bulunduğuna inanırsa, mesela her istediğini yaratır derse, müşrik olur. Şimdi, Mûsevî, Îsevî, Nasrânî, Hıristiyanların bir kısmı, ehl-i kitaptır. Putlara, heykellere, İsa aleyhisselamı sevdikleri için, istediklerinin yaratılmasına sebep olmaları için yalvarıyorlar. İsa aleyhisselama ilah diyen Nasrânînin kestiklerini yemek caiz ise de, zaruret olmadıkça, buna kestirmemeli ve kesdiğini yememelidir. Kitapsız kafirlerin, mesela Suriye'deki Nusayrîlerin ve Derezîleri kestikleri yenilmez. Kesenin nasıl kimse olduğunu araştırmak şart değildir.
Besmele kasten terk edilirse, Hanefide haram, Şafiide helal olur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/616280.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT