BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İmanı olmayana kâfir denir!

Şimdi yeryüzünde müşrik olmayan bir kâfir yok gibidir.
 
Sual: İslamiyete inanmayan ve emirlere uymayan, yasaklardan sakınmayanın imanı gider mi?
Cevap: Her Müslümanın, her gün beş vakit namaz kılması lazımdır. Bu namazlar, kalbde iman bulunduğuna alamettir. Bu namazlara inanmayan kâfir olur.
Bozulmuş olan bir semavi dine inanan kâfire Ehl-i kitap yani kitaplı kâfir denir. Buna inanmayan kâfire müşrik denir. Kâfirlerden Yahudilerin bazıları ile Hıristiyanların çoğu, müşriktir. Şimdi yeryüzünde müşrik olmayan bir kâfir yok gibidir.
Muhammed aleyhisselamın bazı sözlerini yanlış anlayan ve anlatan Müslümana bidat sahibi Müslüman denir. Şiiler ve Vehhabiler, bidat sahibi Müslümandırlar. Bunlardan, Muhammed aleyhisselamın bir sözüne bile inanmayanlar kâfir olur.
Muhammed aleyhisselamın sözlerini hiç değiştirmeden inanan Müslümanlara Ehl-i sünnet olan hakiki Müslüman denir. Bu hakiki Müslümanların reisi İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe Nu'mân bin Sâbit hazretleridir.
Ehl-i sünnet itikadında olan hakiki Müslümanlar, ibadet yapmakta, dört mezhebe ayrılmışlardır ki bunlar; Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebleridir. Bu dört mezheb birbirlerini kardeş bilirler. Birbirlerinin arkasında namaz kılarlar.
Bu hakiki Müslümanları bozuk olan bidat ehli ile karıştırmamalıdır. Bidat ehli olanlar İslamiyeti içeriden yıkmaktadırlar. Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu, doğru yol olan, Ehl-i sünnet mezhebindedir. Bozuk yolda olan Vehhabilerle, Şiiler azalmaktadır.
Sual: Sünnetler ve mekruhlar da, dinin emir ve yasaklarının içine mi girer?
Cevap: Allahü teâlânın emirlerine farz, yasak ettiklerine haram denir. Peygamberin emirlerine sünnet, yasaklarına mekruh denir. Bunların dördüne İslamiyet denir. Kalbde iman bulunmasına alamet, İslamiyetin hükümlerini beğenmek, kabul etmektir. Bir sünneti bile beğenmeyenin imanı gider, kâfir olur.
İmanı varken, İslamiyetin bir hükmüne uymayan kimseye fasık denir. İslamiyete uymamak günah olur.
Kâfir, Cehennemde sonsuz kalacak, fasık, günahı kadar kalacak, sonra Cennete götürülecektir.
İmanı olup, İslamiyete uyan kimseye salih kul denir.
Dağda, çölde yaşayıp da, İslamiyetten haberi olmayan kimse, kâfir ve fasık olmaz. Kıyamette hesaplaştıktan sonra, Cennete ve Cehenneme girmez. Hayvanlar gibi yok edilirler.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/616293.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT