BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Süt çocuğu olabilmesi için

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook

İkibuçuk yaşından küçük çocuğu emziren yabancı bir kadın onun sütannesi olur.

 
Sual: Süt emme yaşındaki bir çocuk, kaç yaşına kadar yabancı bir kadını emerse, o kadının süt çocuğu olur?
Cevap: Konu ile alakalı olarak Nikâye kitabının şerhinde buyuruluyor ki:
“Memeden süt emmeye, rıdâ denir. İkibuçuk yaşından küçük çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından, birer yudum süt emerse, Hanefi ve Maliki mezheblerinde, bu kadınlar çocuğun sütannesi olur. Bu kadınların mahrem akrabaları, çocuğa mahrem yani evlenmeleri haram olurlar. Kadının öz biraderi, çocuğun süt dayısı olur. Bu kadına, bu sütün gelmesine sebep olan kocası da, süt emen çocuğun sütbabası olur. Bu adamın öz biraderi de, süt amcası olur. Fakat süt emen çocuğun mahremleri, süt anneye ve kocasına mahrem olmazlar. Şafii ve Hanbeli mezheblerinde, bir çocuk, doyuncaya kadar, ayrı ayrı beş kerre emmezse, süt çocuğu olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed ve İmamı-ı Şafii hazretleri, 'iki yaşından sonra emen çocuk, süt çocuğu olmaz' buyurdular. İkibuçuk yaşından sonra süt emen çocuk, Hanefi mezhebinde de, söz birliği ile, süt çocuğu olmaz. Bu yaşa gelen çocuğu emzirmek zaruri olmadığı için, emzirmesi caiz olmaz denildi. Çünkü, insan parçasını zaruretsiz kullanmak haramdır.”
Sual: Kız ve erkek çocukların odaları, kaç yaşına gelince ayrılmalıdır?
Cevap: On yaşına gelen kız ve erkek çocukların yatak odalarını birbirinden ve ana babalarından ayırmak lazım olduğu, İbni Âbidînde yazılıdır.
Sual: Dinimiz, kimlerin elini öpmeye izin vermiştir?
Cevap: İbni Âbidînde; “Âlimin, ana babanın eli öpülür, başkasının öpülmez. Arkadaş ile karşılaşınca elini öpmek haramdır” buyuruluyor.
Sual: Erkeklerin ve kadınların saçlarını boyamalarının veya boyatmalarının dinimiz açısından bir mahzuru var mıdır?
Cevap: Erkeklerin saçını sakalını siyahtan başka renge boyaması caizdir. Siyaha boyamaya da caiz diyen oldu. Elini ayağını, tırnağını boyaması caiz değildir. Çünkü kadınlara benzemek olur. Kadınların, yabancı erkeklere göstermemek şartı ile ve abdestte, gusülde yıkamaya mâni olmayan boya ile boyamaları caizdir.
Sual: Cuma günü gusül almak, tıraş olmak, tırnak kesmek sünnet midir?
Cevap: Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek, camiye erken gitmek sünnettir.
 
 
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/617034.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT