BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hadislerle bildirilen ilimler

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
"Tekrar edilmişlerden başka, on bin kadar hadis-i şerif vardır."
 
Sual: Hadis-i şerifler hangi ilimleri içine almakta ve ana hatları ile bunlar nelerdir?
Cevap: Ehl-i sünnet âlimleri; tekrar edilmişlerden başka, on bin kadar hadis-i şerif vardır. Tekrar edilenleri de sayarsak, milyonu aşmaktadır buyuruyor. Bütün bu hadis-i şerifler, oniki ilmi bildirmektedirler ki bunlar şöyle bildirilmiştir: 1- Kitabullaha, Kur’ân-ı kerime ve sünnete yapışmak. 2- İslamın beş şartı, zikirler ve ihsan, yani kalb bilgileri. Tasavvuf, bu ihsanı elde etmektir. 3- Mu'âmelâttır. Nafaka için ticaret, sanat ve ziraat bilgileri ve sosyal haklar bunun içindedir. 4- İyi ahlak bildirilmekte ve övülmektedir. 5- Köle azat etmek. 6- Faydalı olan ameller ve Eshâb-ı kirâmın üstünlükleri. 7- Peygamberlerin ve mühim kimselerin tarihi. 8- Kıyamete kadar olacak mühim olaylar. 9- Kıyamet hâlleri. Haşir, neşir, Cennet ve Cehennem. 10- Resûlullahın hayatı. 11- Kur’ân-ı kerimi okumak ve tefsir etmek. 12- Melekler, şeytanlar, tababet, tıp gibi çeşitli ilimler...
İslamiyet, Eshab-ı kiramın ve Tabiinin yani, Eshab-ı kiramı görenlerin iman ettikleri ve yaptıkları şeylerdir. Bunlar zamanında bulunmayıp, sonradan ortaya çıkan din bilgileri, Müslümanlık değildir. (Benim ve Eshâbımın yolunda olunuz!) hadis-i şerifi, bunu göstermektedir.
Resûlullah efendimizden başlayarak, Eshab-ı kirama ve Tabiine ve kalbden kalbe akarak ta zamanımıza kadar gelen feyizler ise İslamiyette vardır. Buna İhsan ismi verilmiştir ki sonradan Tasavvuf denildi.
İslamiyetten olan şeyler, ihlas ile, temiz niyetle yapılırsa, kıymetli olurlar. Nefsin arzularına kavuşmak ve şöhret için, meşhur olmak için olurlarsa, Allahü teâlâdan uzaklaştırırlar, Cehenneme sürüklerler.
Sual: Şartlarına uyularak yapılan her ibadet, her amel kabul olur mu?
Cevap: Bir amelin, bir ibadetin sahih olması başkadır, kabul olması da başkadır. İbadetlerin sahih olmaları için, kendilerine mahsus olan şartları, farzları vardır. Bu şartlardan biri noksan olursa, o ibadet sahih olmaz. Yani o ibadet yapılmamış olur. Cezasından, azabından da kurtulamaz. Sahih olup da, kabul olmayan ibadet için azab yapılmaz ise de, o ibadetin sevabına kavuşamaz. İbadetin kabul olması için, önce sahih olması, sonra bildirilen şartların da bulunması lazımdır. Kul hakkı da bu şartlara dâhildir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/617411.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT