BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Resimli seccade ve elbise kullanmak

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
Canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak mekruhtur.
 
Sual: Elbise, seccade, mendil veya bunun gibi şeylerde resim olmasının dinen mahzuru var mıdır?
Cevap: Seyyid Abdülhakim Arvâsî hazretleri;
“Üzerinde canlı resmi bulunan mendil, para gibi şeyleri kullanmak câizdir. Zira böyle şeyler mühândırlar, muhakkardırlar, muhterem değildirler” buyurmuştur. El-fıkh-u alel-mezâhibil-erbe’ada da böyle yazmaktadır. İbni Hacer-i Hiytemî Mekkî hazretleri, fetvasında buyuruyor ki:
“Mendil gibi, para gibi şeyler üzerinde canlı resmi bulunmasının zararı yoktur. Çünkü, canlı resmini, hürmet olunan yerlerde kullanmak caiz değildir, hürmet edilmeyen şeyler üzerinde caizdir.”
O hâlde, yerde ve yere serilen eşyada, yastık, sergi, mendil, para, mektup pulları üzerinde ve cep, çanta, dolap gibi kapalı yerlerde ve elbisenin göbekten aşağı kısımlarında bulunması caiz olup, göbekten yukarıda bulunması, asılması haramdır. Kadın resimlerini ve avret mahalli açık resimleri, şehvetsiz de olsa, her yerde kullanmak ve bunlara şehvetle bakmak haramdır. Hadîkada deniyor ki:
“Üzerinde yazı, hatta bir harf bulunan kâğıdı, örtüyü, seccadeyi yere koymak, yere sermek tahrimen mekruhtur. Bunları her ne için olursa olsun kullanmak ve yere sermek, hakaret etmek olur. Hakaret etmek için sermek veya kullanmak küfür olur. Duvara yazmak, yazıyı asmak caiz olur denildi.” Canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak mekruhtur.
Buradan anlaşılıyor ki, üzerinde Kâbe, cami resmi veya yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek caiz değildir. Bunları zinet için duvara asmak caiz olur.
İslam dini, insanlarla alay edilmesine ve canlılara tapılmasına ve gençlerin fuhşa sürüklenmesine, evlilerin baştan çıkarılmasına alet olan insan resimlerini, heykelleri haram etmiş, canlıların anatomik parçalarının ve bitkilerin ve her çeşit, fizik, kimya, astronomi, inşaat resimlerini helal etmiş, serbest bırakmıştır. İlimde, teknikte lazım olan resimlerin yapılmasını, bunlardan fayda elde etmeyi emir buyurmuştur. İslam dini, her şeyde olduğu gibi, resimleri de, faydalı ve zararlı olmak üzere ikiye ayırmış, faydalı olanlarını emir, zararlı olanlarını yasak etmiştir. O hâlde, kâfirlerin, "Müslümanlar resme günah der, bu ise, gericiliktir" demesi, körü körüne bir iddia ve iftiradır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/617543.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT