BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Peygamberleri şehit ettiler

Yahudiler, Musa aleyhisselâma çok eziyet etti. Sonra gelenleri, bin Peygamberi şehit etti.
 
Sual: Yahudilerin kendilerine gönderilen Peygamberlere eziyet ettikleri hatta öldürdükleri doğru mudur?
Cevap: Yahudiler, Yakub aleyhisselâmın oniki oğlundan türemişlerdir. Yakub aleyhisselâmın adı İsrâîl olduğu için, bunlara “Benî İsrâîl”, yani İsrâîl oğulları denildi. İsrâîl, Abdullah demektir. Musa aleyhisselâm Tûr dağına gidince, bunlar dinden çıktı. Buzağıya taptı. Sonra pişman olup tövbe ettikleri için, Yahudi denildi. Yahudi, hidayeti, doğru yolu bulucu demektir. Yahudiler, Musa aleyhisselâma çok eziyet etti. Sonra gelenleri, bin Peygamberi şehit etti. İsa aleyhisselâmı babasız çocuk diye kötülediler. Annesi hazret-i Meryem’e kötü kadın dediler. Bunları öldürmek için saldırdılar. Ahir zaman Peygamberi Muhammed aleyhisselâmı zehirlediler. Hazret-i Osman zamanında, fitne çıkararak, halifenin şehit edilmesine sebep oldular. Hurufiliği meydana çıkarıp, Müslümanları parçaladılar, birbirine düşman ettiler. Abdülkadir-i Geylânî hazretleri, hurufilerin onbeş işte Yahudilere benzediklerini bildirmektedir. Hurufîliği Abdullah bin Sebe adında bir Yahudi ortaya çıkarmıştır. Asırlarca, Allah’ın gönderdiği dinleri, Peygamberleri yok etmeye uğraştılar. Dinleri yok etmek için masonluğu kurdular. Miladi 1918’de biten Birinci Cihan Harbinden sonra, ırz, namus ve din düşmanı olan komünist devletler kurdular. Bir yandan da, önce İstanbul, sonra Mısır Hahambaşı olan Hayım Naum, dünyanın biricik İslam devleti Osmanlı imparatorluğunu yıkmak için, kapitalist ve emperyalist devletler arasında fırıldaklar çevirdi. Neticede, İslam âleminin liderliğini yapan koca imparatorluk parçalandı. Müslümanlara gerici denildi. İslamiyet kuvvetsiz kaldı. Yok olmaya yüz tuttu.
 
Sual: Şeytana lanet etmeyi dinimiz emretmiş midir, lanet edilmezse zararı olur mu?
Cevap: Bir kimse, Allahü teâlânın emirlerini yapsa ve yasaklarından, haram ettiklerinden kaçınsa, fakat ömründe bir kere bile şeytana lanet etmese, bunun için, bu kimse ahirette sorguya çekilmeyecektir. Sen, şeytanın dostu idin, denilmeyecektir. Bir kimse de, emirleri yapmayıp, her gün şeytana yüzlerce defa lanet eylese, ahirette sorguya çekilecek, şeytana lanet etmesi, onu azaptan kurtarmayacaktır. Bu kimse, şeytanın düşmanı değil, dostu sayılacaktır.
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
619904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/619904.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT