BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İbni Teymiyye'nin dalâlete düştüğü yerler

 
"Vâsıta" kitabı, büyük fitne uyandırmakta, kardeşi kardeşe düşman etmektedir.
 
 
Sual: İbni Teymiyye hangi temel hususlarda Ehl-i sünnetten, doğru yoldan ayrılmıştır?
Cevap: İbni Teymiyye'nin Selef-i sâlihînden ayrıldığı yerler hakkında Tâcüddîn-üs-Sübkî hazretleri buyuruyor ki:
"1- Talak vaki olmaz, yemin keffareti vermek lazımdır diyor. 2- Kılınmayan namazı kaza etmek lazım değildir diyor. 3- Suda fare gibi hayvan ölünce necis olmaz diyor. 4- Cünüp olanın, gece gusül etmeden nafile namaz kılması caizdir diyor. 5- Allahü teâlâ zerrelerden yapılmıştır diyor. 6- Kur’ân-ı kerim, Allahü teâlânın zatında yaratılmıştır diyor. 7- Âlem, yani her mahluk, nevi ile kadimdir, sonsuzdur diyor. 8- Allah, iyi şeyleri yaratmaya mecburdur diyor. 9- Allahü teâlânın cismi ve ciheti vardır ve yer değiştirir diyor. 10- Cehennem ebedî, sonsuz değildir, sonunda söner diyor. 11- Peygamberlerin masum, günahsız olduklarını inkâr ediyor. 12- Resûlullah efendimizin diğer insanlardan farkı yoktur. Onu vasıta kılarak dua etmek caiz olmaz diyor. 13- Resûlullah efendimizi ziyaret etmeye niyet ederek Medine şehrine gitmek günahtır diyor. 14- Peygamber efendimizden şefaat istemek için gitmek de haramdır diyor. 15- Tevrat ve İncil'in kelimeleri değil, manaları değişmiştir diyor.”
Bazı âlimler, yukarıda bildirilenlerin çoğu ibni Teymiyye'nin sözü değildir dedi ise de, Allahü teâlânın ciheti olduğunu ve parçaların birleşmesinden meydana geldiğini söylediğini inkâr eden yoktur.
İbni Teymiyye'yi savunan ve bilhassa "Vâsıta" kitabını bastıranlar var. Bu kitap, onun Kur’ân-ı kerime, hadis-i şeriflere ve icmâ'ı müslimine uymayan fikirleri ile doludur. Okuyanlar arasında büyük fitne ve bölücülük uyandırmakta, kardeşi kardeşe düşman etmektedir. Hindistan'daki Vehhabiler ve başka İslam memleketlerinde, bunların tuzaklarına düşmüş cahil din adamları, ibni Teymiyye'yi kendilerine bayrak yapmışlar, ona "Şeyh-ul-islâm" gibi isimler takmışlar. Onun bozuk fikirlerine ve yazılarına din ve iman diye sarılıyorlar. Müslümanları parçalayan, İslamiyeti içeriden yıkan bu feci akıntıyı durdurmak için Ehl-i sünnet âlimlerinin onu reddeden, kitaplarını okumalıdır. Bu kitaplardan Takıyyüddîn-üs-Sübkî hazretlerinin, "Şifâ-üs-sikâm fî-ziyâreti-hayril-enâm" kitabı, ibni Teymiyye'nin bozuk fikirlerini yok etmekte ve yayılmasını önlemektedir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/620190.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT