BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Gayr-i müslimlerdeki nikâh akdi

Kendi dinlerine uygun olunca, kâfirlerin nikâhları caiz olur.
 
Sual: Gayr-i müslimlerin, evlenirken kendi aralarında yaptıkları nikâh akitlerini ve bu evlilikten doğan çocuklarını, İslamiyet meşru mu kabul etmektedir?
Cevap: Konu ile alakalı olarak Dürr-ül-muhtârın şerhi olan İbni Âbidînde Kâfirin nikâh bahsinde deniyor ki:
“Burada üç şey bildirilecektir:
1-Müslümanlar arasında sahih olan her nikâh akdi, kâfirler arasında da sahihtir.
2-Şartı noksan olduğu mesela şahitler olmazsa veya kadın iddet zamanını doldurmamış ise, müslümanların nikâhı haram olur. Hâlbuki, kendi dinlerine uygun olunca, kâfirlerin böyle nikâhları caiz olur.
3-Müslümanın nikâh etmesi haram olan kadınları, kâfirin, kâfir kadınlardan alması caiz olur. Bunları alınca da nafaka vermeleri lazım olur. Fakat, müslüman olunca nikâhları bozulacak olanlar, birbirinden miras alamaz.
Üçüncü kısım nikâh akdi ile evlenmiş kâfirin ikisi de müslüman olursa, hâkim bunları ayırır. Mecusi karı kocadan birisi veya kitaplı kâfirlerden kadın müslüman olursa, ikincisine de müslüman olması söylenir. O da müslüman olursa, nikâhları bozulmaz. Mecusi olan evlilerden, erkek müslüman olsa, kadın ise yahudi veya hıristiyan olsa, nikâhları bozulmaz. Kitaplı kâfirlerden kadın veya erkek müslüman olup, İslam diyarına gelse, nikâhları bozulur.
Müslüman evlilerden biri müslümanlıktan çıksa, nikâhları bozulur. Erkek mürted olur, sonra imanı ve nikâhı yenilerse, caiz olur. Talak olmadığı için, üçten fazla da ve iddet beklemeden de yenilemesi caiz olur ve mahkemeye lüzum kalmaz. Erkek mürted olunca, iddet zamanı süresince, nafaka vermesi lazım olur. Kadın mürted olunca, iddet için nafaka lazım olmaz. Mürted adam, iddet zamanında ölürse, müslüman olan zevcesi buna varis olur.”
Sual: Yapılan duanın kabul olması için en çok neye dikkat etmelidir?
Cevap: Duanın kabul olması için helal yemelidir. Haram lokma yiyenin duası kırk gün kabul olmaz. Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri;
-Ya Resûlallah, dua buyurun da, Allahü teâlâ, benim her duamı kabul etsin diye arzedince, Resulullah efendimiz;
-Duanın kabul olması için, helal lokma yiyiniz! buyurdu. Bir hadis-i şerifte de;
(Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua, nasıl kabul olunur?) buyuruldu.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/620273.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT