BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Peygamber efendimizin tefsiri

“Ya Resulallah! lütfeyleyip, Vel-Asr suresinin tefsirini beyan buyurur musunuz?”
 
 
Sual: Peygamber efendimizin, Kur’ândaki ayetleri hiç tefsir ettiği, açıkladığı olmuş mudur?
Cevap: Menâkıb-ı Çihâr Yar-i Güzîn kitabında Eshab-ı kiramdan Ubeyy bin Kâ'b hazretlerinden şöyle nakledilmektedir:
“Bir gün Vel-Asr suresini, Resulullah efendimizin huzurunda okudum. Bitirince;
-Ya Resulallah! lütfeyleyip, bu surenin tefsirini beyan buyurur musunuz diye arz edince, Resûlullah efendimiz buyurdular ki:
-Birinci âyet-i kerimede meâlen; (Allahü teâlâ günün ahirine, sonuna yemin ederim) buyurmuştur. İkinci âyet-i kerimede meâlen; (Elbette, Ebu Cehil'in işi ziyanda, zelil ve başı aşağıdadır) buyurmuştur. Üçüncü âyet-i kerimede meâlen; (Ancak iman edenler) buyurması, Ebû Bekr-i Sıddîk içindir. (Amel-i salih işleyenler) buyurulması, Ömer-ül Fârûk içindir ki, çok amel işleyici, şükredicidir. (Hakkı tavsiye ederler); Osman-ı Zinnûreyn içindir ki, sabır ve hayâ sahibidir. (Sabrı tavsiye ederler), Aliyyül Mürtedâ içindir ki, vefakârdır.
Resulullah efendimiz hazret-i Ebu Bekr'i imana, hazret-i Ömer'i amel-i salihe benzetti. Hazret-i Osman'ı hak işte vasiyete denk etti. Hazret-i Ali'yi, sabır işinde vasiyete benzetti.
Âyet-i kerimede; (İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler) buyurulması, önce Allahü teâlâyı, sonra Muhammed aleyhisselamı bilesin ve İslamiyet üzerine ilerleyesin. Hazret-i Ebu Bekr'i, hazret-i Ömer'i, hazret-i Osman'ı, hazret-i Ali'yi hak üzere halife bilesin. Ümit olur ki, onların hürmetine kıyamet günü Müslümanlar safında olup, Müslümanlar zümresinde haşrolur, dirilirsin. Bütün belalardan emin olasın. Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Her kim bir kerre namazda veya namaz dışında Vel-asr suresini okursa, o kimse, Allahü teâlâ katında iki şey bulur. Biri dünyevi, biri uhrevi. Dünyevi olan, Allahü teâlâ, ona ömrünün sonuna kadar sabır mührünü vurur. Uhrevi olan, Allahü teâlâ o kimseyi kıyamette hak ehli ve kendi has kulları ile haşreder. Bu Vel-asr sûresi hem hakkı zikreder, hem sabrı zikreder. Bu sureyi okuyanın, dünyada ömrünün sonu sabır üzere olur. Ahirette haşrı, hak ehli ile olur. Her âyetin sonunda çok tahıyyat, salevat ve her kelimenin sonunda çok berekat, hayrat, harflerinin mukabilinde çok derece ve hasenat vardır.)”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/620407.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT