BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Erkeklerin sürme çekmesi

 
“Erkeğin tedavi için sürme çekmesi caizdir. Ziynet için çekmesi caiz değildir.''
 
 
Sual: Erkeklerin tedavi maksadı ile gözlerine sürme çekmelerinin dinen bir mahzuru var mıdır?
Cevap: Bu konuda Bahr-ür-râık kitabında deniyor ki:
“Erkeğin tedavi için sürme çekmesi caizdir. Ziynet için çekmesi caiz değildir.
Cemal ve ziynet kelimelerini birbirleri ile karıştırmamalıdır. Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için, nimeti göstermek demektir. Gösteriş için, övünmek için, nimeti göstermek, cemal olmaz, kibir olur. Nefsin zayıf, azgın olduğunu gösterir. Cemal ise, nefsin terbiye edilmiş, olgun olduğunu gösterir.
(Allahü teâlâ cemildir. Cemal sahiplerini sever) hadis-i şerifi, cemal sahibi olmayı medih etmekte, övmektedir.
Cemal için yapılan birşey, zinete de sebep olursa, zarar vermez. Cemal için, temiz, güzel giyinmek mubahtır. Kibir için giyinmek ise, haramdır. Böyle giyinince, halinde, başkalarına karşı davranışında bir değişiklik olması, kibir alameti olur.”
Görülüyor ki, cemal, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakaret etmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak, bunları izale etmektir. Ziynet, başkalarını imrendirecek, onlara üstünlük sağlayacak, övünecek şeyleri yapmaktır. Cemal için, bulunduğu yerde âdet olan şeylerden, haram olmayan en iyilerini kullanmalıdır.
Sual: Dinini bilen, yaşayan, seven salih komşuların bulunduğu yere bela gelmez mi?
Cevap: Dünyada en kıymetli şey, Müslüman, salih, Allahü teâlânın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şerifte;
(Allahü teâlâ, bir salih Müslümanın hürmetine, komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır)  buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte;
(Kendisinin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih, halis olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin! İyi kimsedir diyorlarsa, ind-i ilâhîde iyi olduğunu anlasın!) buyuruldu.
Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa, günahı kat kat daha fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa, sevabı kat kat daha fazla olur.
Sual: Bir kimseyi gıybet etmenin, dinimiz açısından keffareti nedir, ne yapmalıdır?
Cevap: Gıybet etmenin keffareti, üzülmek, tövbe etmek ve onunla helallaşmaktır. Pişman olmadan helalleşmek, riya olur, ayrı bir günah olur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/620599.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT