BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hazret-i Ebû Bekr'in Müslüman oluşu

Ebû Bekir "radıyallahü anh" tüccardı. Şam'da seferde iken, bir rüya görür...
 
 
Sual: Hazret-i Ebu Bekr'in Müslüman oluş şekli nasıldı?
Cevap: Bu konu, Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzînde şöyle anlatılmaktadır:
Hazret-i  Ebû Bekir tüccardı. Şam'da seferde iken, bir gece rüyasında, gökten Ay inip, kucağına girdi, iki eliyle onu kucakladı, göğsüne bastı ve uyandı. Yemlîhâ adında bir râhibe  rüyasını tabir ettirdi. Râhib; "Nerelisin?" deyince;
-Hicaz'danım dedi. Râhib dedi ki:
-Ey Arabistanlı, rüyanda, sana büyük müjdeler vardır. Tabiri için ücretini ver. Hazret-i Ebû Bekir oniki dinar verdi. Râhib dedi ki:
-Gökten inen o Ay, ahir zaman Peygamberidir. Yakınlarda zuhur edecektir. Sen Onun hayatında veziri, sonra da halifesi olursun. Eğer ben sağken, Ona yetişirsen, bana haber ver, ölmüş isem, selamımı ona ulaştırırsın. Ben Onun dinine girdim, ümmetinden oldum, âhirette şefaatinden unutmasın. Ayrıca oniki satır bir mektup yazıp, hazret-i Ebû Bekr'e verdi. O mektupta şunlar yazılı idi:
“Esselamü aleyke yâ Muhammed bin Abdullah. Hakikaten sen âhir zaman Peygamberisin! Bu mektubu Ebû Bekir ile sana gönderdim. Ben sana iman getirdim ve ümmetinden oldum. Ebû Bekir rüyasını tabir ettirdi... Eğer sağ olursam gelip önünde gaza ederim. Eğer yetişemezsem, âhirette beni şefaatinden unutmayasın” Hazret-i Ebû Bekir; "Eğer rüyam, tabir ettiğin gibi olursa, sana yüz altın daha veririm" dedi.
Bu hadiseden oniki sene sonra Hak teâlâ, hazret-i Muhammede  vahiy eyledi. Bir gece Peygamber efendimiz, Ebû Kubeys Dağı'na çıkıp dedi ki:
-Allahü teâlâya davet edenin davetini kabul ediniz. Lâ ilâhe illallah, deyiniz...
Ebû Bekir, yatıyordu, söylenilenleri işitti. Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah dedi... Birkaç gün sonra, Resûlullah efendimizle buluştu. Peygamber efendimiz ona;
-Ne olaydı, İslama geleydin dedi. Hazret-i Ebû Bekir;
-Bir mucize görmek isterim deyince Resûlullah efendimiz;
-On iki yıl önce gördüğün rüya sana yetmez mi? Yemlîhâ râhibe tabir ettirdin, on iki dinar verdin ve yüz dinar daha vadettin. O râhib, on iki satır bir mektup yazıp, sana verdi. O mektupta yazılanlar şunlardır, diye buyurdular. Hazret-i Ebû Bekir bunları işitince;
-Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah... "Sen, Yemlîhâ râhibin haber verdiği Peygambersin" dedi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/620873.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT