BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dini bozmak mı, kolaylaştırmak mı?

İbadetleri değiştirmek isteyenler, Ehl-i sünnet âlimlerini beğenmeyenler, tarihte çok görüldü.
 
 
Sual: Mevdûdî, Hamîdullah, Teblîg-ı cemâat, Cemâleddîn-i Efgânî, Muhammed Abduh ve bunun talebeleri Seyyid Kutb, Reşîd Rızâ gibilerin kitaplarını okuyarak aldananlar, mezhebleri birleştirmeli, dört mezhebin kolay taraflarını seçip toplamalı, İslamiyeti kolaylaştırmalı diyorlar, bunlara ne demelidir?
Cevap: Bu fikirleri savunanların kitaplarına göz atılınca, tefsir, hadis, üsûl ve fıkıh bilgilerinden haberleri olmadığı, cehaletlerini ortaya koydukları hemen görülmektedir. Çünkü:
1-Dört mezheb âlimleri; birkaç mezhebe birlikte uyarak yapılan bir ibadet, bu mezheplerin hiçbirinde sahih olmadığı zaman, mezhebleri karıştırması bâtıl olur, sahih olmaz buyuruyor. Dört mezheb âlimlerinin söz birliğine uymayan kimse, bu mezheblerin hiçbirinden olmaz, mezhebsiz olur. Mezhebsiz olanın işleri, İslamiyete uygun olmaz.
2-Müslümanları, ibadetleri tek bir yolda sıkıştırmak, İslam dinini zorlaştırmak olur. Allahü teâlâ ve Onun Peygamberi, isteselerdi, her şeyi açık bildirirler, işler tek bir yola uyarak yapılırdı. Fakat, Allahü teâlâ ve Onun Resûlü insanlara acıdıkları için, her şeyi açık bildirmediler. Ehl-i sünnet âlimlerinin içtihatlarına göre, çeşitli mezhebler ortaya çıktı. Bir kimse sıkışınca, kendi mezhebinin kolay tarafını yapar. Daha da sıkışınca, başka mezhebi taklid ederek, o işi kolayca yapar. Tek mezheb yapılırsa, böyle kolaylık olmaz.
3-Bir ibadetin bir kısmını bir mezhebe göre yaparken, diğer kısmını, bu mezhebe göre yapmayıp, başka mezhebe göre yapmaya kalkışmak, birinci mezheb imamının bilgisini beğenmemek olur. Onları beğenmemek ise imanı tehlikeye sokar.
İbadetleri değiştirmek isteyenler, Ehl-i sünnet âlimlerini beğenmeyenler, tarihte çok görüldü. Mezheblerin kolaylıklarını seçip, dört mezhebi kaldırmalı diyenlerin, mezheb imamlarının kitaplarından bir sayfayı bile doğru okuyup anlayamadıkları meydandadır. Çünkü, mezhebleri ve mezheb imamlarının yüksekliklerini anlayabilmek için, âlim olmak lazımdır. Âlim olan, insanları, felakete sürüklemez. Tarih boyunca, ortaya çıkmış olan cahillere, sapıklara aldananlar, felakete sürüklenmişlerdir. Her asırda gelmiş olan ve hadis-i şeriflerle övülmüş bulunan Ehl-i sünnet âlimlerine uyanlar, saadete kavuşmuşlardır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/620879.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT