BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Mason din adamlarının maksadı!

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Ümmetimin felaketi, fâcir, sapık olan din adamlarından olacaktır."
 
 
Sual: Abduh gibi mason olan din adamlarının maksadı, İslamiyeti bozmak mıdır?
Cevap: Kahire Mason Locası Başkanı olan Abduh'un zehirli fikirleri, Mısır'da Câmi'ul-ezher medresesine yayıldı. Böylece Mısır'da, Reşîd Rızâ ve Ezher Medresesi Rektörü Mustafa Merâgî, Kahire Müftisi Abdülmecid Selim, Mahmud Seltüt, Tentâvî Cevherî, Abdürrâzık Paşa, Zeki Mubârek, Ferîd Vecdî, Abbâs Akkâd, Ahmed Emin ve Doktor Tâhâ Hüseyin Paşa, Kâsım Emîn ve Hasen Bennâ gibi dinde reformcular türedi. Bir yandan da, üstadları Abduh'a yapıldığı gibi, bunlara da ilerici İslam âlimi denilerek, kitapları Türkçeye tercüme edildi. Cahil din adamlarının ve gençlerin doğru yoldan kaymalarına sebep oldular. Büyük İslâm âlimi Seyyid Abdülhakîm Efendi;
“Kahire Müftisi Abduh, İslam âlimlerinin büyüklüğünü anlayamamış, İslam düşmanlarına satılmış, sonunda mason olarak İslamiyeti içeriden yıkan azılı kâfirlerden olmuştur” buyurmuştur.
Abduh gibi küfre veya bidate, dalalete sürüklenenler, kendilerinden sonra gelen genç din adamlarını da doğru yoldan çıkarmak için, âdeta birbirleri ile yarış etmişler;
(Ümmetimin felaketi, fâcir, sapık olan din adamlarından olacaktır) hadis-i şerifinin haber verdiği felaketlere önayak olmuşlardır.
Abduh, m. 1905’te Mısır'da ölünce, yetiştirmiş olduğu çömezleri de, boş durmamış, kahr ve gadab-ı ilâhînin tecellîsine sebep olan çok sayıda zararlı kitaplar neşretmişlerdir. Bunlardan biri, Reşîd Rızâ'nın Muhâverât kitabıdır. Bu kitabında, üstadı gibi, Ehl-i sünnetin dört mezhebine saldırmış, mezhebleri fikir ayrılığı sanarak ve ictihad usûl ve şartlarını, taassub ve münakaşa şeklinde göstererek, İslam birliğini bozmuşlardır diyecek kadar dalalete düşmüştür. Dört mezhebden birini taklid eden, milyonlarca halis Müslüman ile âdeta alay etmiştir. Asrın ihtiyaçlarını karşılamayı, dini, imanı değiştirmekte arayacak kadar İslamiyetten uzaklaşmıştır.
Dinde reformcuların birleştikleri tek nokta, kendilerini gerçek Müslüman ve asrın ihtiyaçlarını kavramış, geniş kültür sahibi bir İslam âlimi olarak tanıtmaları, İslam kitaplarını okuyup, anlayıp, Resûlullahın vârisi oldukları müjdelenmiş ve övülmüş Ehl-i sünnet âlimlerinin yolunda giden hakiki Müslümanlara da, avam gibi düşünen taklitçiler demeleridir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/621315.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT