BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Cihad; isyan, fitne çıkarmak değildir!

Cihad etmek, Allahü teâlânın dinini, Onun kullarına ulaştırmak için, çalışmak demektir.
 
 
Sual: İslamiyette cihad ne demektir, insanları öldürmek, mallarını yağmalamak cihad olur mu?
Cevap: Cihad demek, ihtilal yapmak, amirlere karşı gelmek ve devlete isyan etmek, dövmek, yıkmak, kırmak, söğmek demek değildir. Böyle şeyler yapmak, fitne çıkarmak olur. Müslümanların ezilmesine, hapse girmesine ve din, iman bilgilerinin yasak edilmesine yol açar. Böyle fitne çıkaranlara Peygamber efendimiz lanet etmiştir. Hapse girmeyi istemek, şeref değildir. Müslüman için şeref; İslamın güzel ahlakını edinmek, herkese iyilik etmek, İslamiyete uymak, her mahluka faydalı olmaktır. Kendini tehlikeye atmak ahmaklıktır, günahtır. Allahü teâlâ;
(Kendinizi tehlikeye atmayınız!) buyuruyor.
Cihad etmek, Allahü teâlânın dinini, Onun kullarına ulaştırmak için, çalışmak demektir. Cihad üç türlü yapılır:
Birincisi, İslam dinini işitmelerine mâni olanlarla harb ederek İslam dinini insanlara duyurmaktır. İslam dinini işitenler, İsterlerse Müslüman olurlar, isterlerse, islamın ahkamına tabi olarak yaşar, kendi ibadetlerini yaparlar. Bu silahlı cihadı, yalnız devlet, devletin ordusu yapar. Bütün Müslümanlar da, devlete yardım ederek bu cihad sevabına kavuşurlar.
Cihadın ikincisi, vaazlar, kitaplar, radyo, televizyonlar ve internet ile, İslam ilimlerini, güzel ahlakını, adaletini ve insanlara verdiği hak ve hürriyetleri bütün insanlara duyurmaktır.
Cihadın üçüncüsü, birinci ve ikinci cihatları yapanlara dua ile yardım etmektir.
Cihadın ikincisi, gücü yetenlere, üçüncüsü ise, herkese, her zaman farz-ı ayndır. Cihadın ikinci kısmını yapabilmek için, kanunlara uyarak, Ehl-i sünnet kitaplarını yaymaya çalışmalıdır. İslam düşmanları ve zındıklar, İslamiyeti yok etmek için hep çalışıyor. Müslümanların buna karşı koymak için, iki şey yapması lazımdır:
Birincisi, çocuklarını Kur’ân-ı kerim kursuna göndermelidir.
İkincisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını yaymaya çalışmalıdır. Fetâvâ-i Hindiyyede buyuruluyor ki:
“Hayrât, hasenât yapmak isteyen kimsenin, hastahane gibi umuma yarayan bina yapması, köle azad etmesinden daha efdaldir, iyidir. Din, fen, ahlak gibi faydalı kitaplar neşretmek, her şeyden daha efdaldir. Fıkıh kitapları hazırlamak, neşretmek, nafile ibadetler yapmaktan daha sevaptır.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
622189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/622189.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT