BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ödünç vermek, çok sevaptır

Ödünç vermek, icâb ve kabul ile yani aldım, verdim gibi sözleşme ile sahih olur.
 
 
Sual: Kitaplarda karz-ı hasen çok sevaptır diye bir tabir geçiyor, karz-ı hasen ne demektir?
Cevap: Ödünç vermek, yani karz-ı hasen çok sevaptır. Çarşıda misli, yani benzeri bulunan her şeyi, belirsiz bir zaman sonra, misli geri verilmek üzere vermeye, karz-ı hasen denir. Ödünç vermek, icâb ve kabul ile yani aldım, verdim gibi sözleşme ile sahih olur. Bir altın ödünç alan, bir altını öder. Değeri değişti diyerek önceki veya sonraki değerde gümüş veya kâğıt lira veremez. Bunlar yerine altın da veremez. Alacaklı kabul ederse caiz olur. Bir kimse gücü var iken borcunu ödemezse, alacaklı veya başkası, bundan zor ile alabilir.
Sual: Ödünç para veya mal veren Hanefi mezhebindeki bir kimse, bunu geri almak için belli bir gün veya zaman tayin edemez mi?
Cevap: Bu konuda Hamza Efendi Risâlesi şerhinde buyuruluyor ki:
“Ödünç verirken, zaman tayin etmemelidir. Çünkü, zaman tayin ederse, malı, misli ile veresiye satmış olur. Bu ise faiz olur. Yapılan senede ödeme tarihi koymamakla, ödünç veren kimse, verdiğini geri almak hakkına her zaman malik olmakta, belli bir zamanı beklemek zorunda kalmamaktadır. Zaman tayin etmeksizin ödünç vermeli ve arzu ettiği zaman isteyip geri almalıdır. Cahillerin, ödünç verilen şeyin ödenmesi istenirse, sevabı kalmaz demeleri, doğru değildir. Kalb kırmayarak, başa kakmayarak, hakkını istemek caizdir. Kalb kırmak, ayrı bir günahtır.”
Sual: Ödünç veren Hanefi mezhebindeki bir kimse, geri istemede, başka mezhebi taklid edebilir mi?
Cevap: Bu konuda Eşbâhda deniyor ki:
“Ödünç verirken, senede ödeme tarihi koyabilmek yollarından biri de, Mâlikî mezhebini taklit etmektir. Mâlikî mezhebinde, ödünç verirken, ödeme zamanının bildirilmesi lazımdır.” Mîzân-ül-kübrâda da deniyor ki:
“Mâlikî mezhebinde, ödünç verilen malı ve satış semenini, ödeme zamanından önce veya sonra isteyemez. Zamanında istemesi lazımdır.”
Fakat, başka mezhebi taklid etmek, ancak, sıkışık durumlarda caiz olur. Ayrıca taklid edilen mezhebin bütün şartlarını öğrenip bunlara uymak lazım olur.
Sual: Ödünç veren kimse, şunu verirsen diyerek şart koşabilir mi?
Cevap: Ödünç verirken bir menfaat şart koymak faiz olur, haram olur. Şart koymadığı hâlde, öderken ayrıca bir şey fazla vermek caizdir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
622313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/622313.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT