BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Vefatından sonra da görür, işitir

Peygamberlerin, hatta evliyanın temiz ruhları, bedenlerinden ayrılınca, mertebeleri artar.
 
Sual: Peygamber efendimiz, vefatlarından sonra da görmeye, işitmeye, yardıma devam ediyor mu?
Cevap: Resûlullah efendimizin hazır olmasında, görmesinde nasıl şüphe edilebilir ki? Peygamberlerin, hatta evliyanın temiz ruhları, bedenlerinden ayrılınca, mertebeleri artar. Melekler gibi tam tasarruf sahibi olurlar. Böyle olduğunu Ehl-i sünnet âlimleri söz birliği ile bildirdi. Bunu yalnız, Muhammed bin Abdülvehhâb inkâr ediyor. Allahü teâlâ onu dalalette bıraktı. Şâh Veliyyullah-i Dehlevî hazretleri, Huccet-üllahil-bâliga kitabında buyuruyor ki:
“İnsan ölünce, ruhunun madde âlemi ile ilgisi kalmaz. Kendi aslına döner. Melekler gibi olur. Onlar gibi, insanlara ilham eder, yardım yapar. Allahü teâlânın dininin yayılmasına, kuvvetlenmesine yardımcı olur. Bu yolda çalışanlara imdad, yardım eder. Takım takım yardıma geldikleri görülür.”
Bu söz, mübarek ruhların melekler gibi iş yaptıklarını gösteriyor. Resûlullah efendimizin hazır olduğuna ve işittiğine inanmayanı ikna etmek için, bu söz yetişmez mi? Allâme Abdürraûf Münâvî hazretleri, Er-ravd-un-nadîr kitabında buyuruyor ki:
“Temiz ruhlar, bedenlerinden ayrılıp, makamlarına yükselince, hiçbir şey kendilerine perde olmaz. Her şeyi görür veya meleklerden öğrenirler. Bu, öyle bir sırdır ki, çok az kimseye bildirilmiştir. Mübarek ruhlar böyle olunca, hepsinin en üstününün nasıl olacağını düşünmeli ve iyi anlamalıdır!”
Ahmed Zeynî Dahlân hazretleri, Takrîb-ül-üsûlde buyuruyor ki:
“Âriflerden çoğu bildirdi ki, veli ölünce, ruhunun sevenlerine olan bağlılığı devam eder. Bunun bereketi ile, nurlar, feyizler hasıl olur. Böyle olduğunu, Kutbül-irşâd Abdüllah-ul-Haddâd hazretleri uzun açıklamış ve şöyle demiştir:
“Veli öldükten sonra, kendine yakın olanlarla ilgilenir. Diri iken olan ilgisinden daha çok ilgilenir. Çünkü, diri iken, kulluk vazifelerini yapmakla da meşguldür. Seçilmişler ölünce, şekilleri, bedenleri gayb oluyor. Fakat, hakikatleri mevcut kalır. Kabirlerinde diridirler. Veli, kabrinde diri olduğu için ilmî, aklî ve rûhânî kuvvetleri hiç değişmez. Hatta öldükten sonra, hepsi daha da artar.”
Bütün veliler, evliya için böyle olunca, Peygamberler için ve hele hepsinin en üstünü olanı için nasıl olduğunu anlamalıdır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
622353 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/622353.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT