BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bidat inanıştan kurtulmanın yolu

İmam-ı Mâtürîdî veya İmam-ı Eş'arî mezhebinden birini taklid eden bidat hastalığından kurtulur.
 
Sual: İmanı, itikadı bozuk olan bir kimse bu bozuk, yanlış itikattan kurtulmak için ne yapmalıdır?
Cevap: Bidat itikat; yanlış, sapık inanmak demektir. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu, bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organları ile anlaşılamayan, hesap ile ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak, insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine, yani Mâtürîdî veya Eş'arî mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklid etmek, insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü, Ehl-i sünnet âlimleri, aklın ermediği bilgilerde, yalnız Kur’ân-ı kerime ve hadis-i şeriflere uymuşlar, akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları, Eshab-ı kiramdan, Onlar da, Resulullah efendimizden öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır.
Sual: Başkaları tarafından övülmeyi sevmek, kötü bir huy mudur?
Cevap: Başkaları tarafından övülmeyi sevmek, kalb hastalığıdır. Bunun sebebi, insanın kendini beğenmesi, yüksek, iyi sanmasıdır. Metholunmak, övülmek, böyle kimseye tatlı gelir. Bunun üstünlük, iyilik olmadığını, olsa da, geçici olduğunu düşünmelidir.
Sual: Herhangi birisinin suyunu çalan bir kimse, bu su ile abdest alabilir mi?
Cevap: Gasbedilen, çalınan su ile alınan abdest sahih ise de, haramdır.
Sual: Kaplıca ve hamamlarda, havuzun veya kurnanın su ile dolu olduğu oluyor. Bu su ile abdest ve gusül alınabilir mi? 
Cevap: Hamama giren kimse, kurnayı veya havuzu dolu görse, içine necaset bulaştığını bilmedikçe, o su ile abdest alır ve gusledebilir. Su akıtıp, kurnayı taşırmaya lüzum yoktur.
Sual: Gayr-i müslimlerin ibadet maksadı ile kullandıkları şeyleri, bir Müslümanın kullanması mahzurlu mudur?
Cevap: Kâfirlerin ibadetlerini, ibadet olarak yapmak, mesela kiliselerinde çaldıkları org gibi çalgıları ve çanları camilerde çalmak ve İslamiyetin kâfirlik alameti saydığı şeyleri, zaruret olmadan kullanmak küfür olur, imanı giderir.
Sual: Yaprak, ağaç dalı gibi şeyler, su içinde olsa, bu su ile abdest alınabilir mi?
Cevap: Kudûrî şerhinde deniyor ki: “Bir suya, temiz şeyler karışsa, su ismi değişmedikçe, rengi dönse bile, onunla abdest alınır.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
628197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/628197.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT