BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Namazdan önce ve sonraki tefekkür

Bir Müslüman, ezan okunmaya başlayınca, "İsrâfîl aleyhisselam sûra üfürüyor" diye düşünmeli...
 
Sual: Namaza durmadan önce ve namazda iken nelerin düşünülmesi ve ne hâlde olunması gerekir?
Cevap: Konu ile alakalı olarak, Muhammed bin Kutbüddîn-i İznîkî hazretleri, Miftâh-ül-Cenne kitabında buyuruyor ki:
“Bir Müslümanın, ezan okunmaya başlayınca, İsrâfîl aleyhisselam sûra üfürüyor diye, abdeste kalkarken, kabrimden kalkıyorum diye, camiye giderken, mahşer yerine gidiyorum diye, müezzin kamet getirince, cemaat saf saf olurlarken, bu insanlar mahşer yerinde yüzyirmi saf olup, seksen safı, bizim Peygamberimizin ve kırk safı, diğer Peygamberlerin ümmetleri olsa gerektir diye, imama uyduktan sonra, imam, Fatihayı okurken, sağımda Cennet, solumda Cehennem, ensemde Azrail aleyhisselam, karşımda Beytullah, önümde kabir ve ayağımın altında sırat var, acaba, benim sualim kolay olur mu? Yaptığım ibadet, ahırette başıma tac, yanıma yoldaş ve kabrimde çırağ, kandil olur mu? Yoksa kabul olmayıp, eski bez gibi yüzüme vurulur mu diye düşünmesi gerekir.”
Sual: Bir Müslümanın, dört mezhebin bildirdiği ruhsatlarla amel etmesinin, dinen bir mahzuru var mıdır?
Cevap: Konu ile alakalı olarak Abdülmelik bin Ebû Muhammed-ül-Cüveynî hazretleri, Muhît kitâbında;
“Gücü yetenlerin, dört mezhebde azimet olan yolda bulunmaları vera ve takva olur, çok iyi olur. Aciz olanların dört mezhebin ruhsatlarını yapması caiz olur. Fakat ruhsat için, o mezhebdeki şartlarına riayet etmesi lazımdır” buyuruyor.
Sual: Ölenin kabrinin başına mezar taşı dikmenin, çeşitli şeyler yazmanın, dinimiz açısından mahzuru var mıdır?
Cevap: Mezar taşı dikmek caizdir. Mezar taşının üzerine âyet-i kerime, mubarek isimler, şiir, methiye, övücü şeyler, Fatiha kelimesini yazmak, resmini koymak caiz değildir. Asırlardan beri yazılıyor ise de, kötü bir bidattir. Kötü âdetler, caiz olmayı göstermez. Mezar taşına, isim ve ölüm hicri senesi yazılabilir denildi.
Sual: Abdestli iken saç, sakal, tırnak kesilse abdest bozulur mu?
Cevap: Saç, sakal, bıyık, tırnak kesmek abdesti bozmaz. Kesilen yerleri yıkamak lazım da olmaz. Fıkh-i Gîdânî şerhinde;
“Tırnak kesince, abdest bozulmaz. Elleri yıkamak müstehab olur” buyuruluyor. Yara kabuğunun düşmesi ile de bozulmaz.
Sual: Akıcı su ne demektir?
Cevap: Saman çöpünü sürükleyen suya, akıcı su denir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
630216 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/630216.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT