BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Basamak intibakı Bağ-Kur maaşını yükseltir

Soru: "Şerif Bey. Bağ-Kur sigortalılık öncesinde 1840 gün SSK hizmetim bulunmakta idi. Bu ay emeklilik dilekçesi verdim. Bana 3.500 TL basamak borcu çıkarmışlar. Bu yasal bir durum mu, borcu ödemek zorunda mıyım?"

BAĞ-KUR PRİMLERİ BASAMAK ÜZERİNDEN ÖDENİRDİ
Bilindiği üzere ticari faaliyette bulunan kişiler diğer bir ifade ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar 1 Ekim 2008 tarihinden önce zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmakta idiler. Aynı uygulama Reform Yasası ile devam etmiştir. Günümüzde Bağ-Kur sigortası yerine 4/b kapsamında sigortalılık kavramını kullanıyoruz.
1 Ekim 2008 tarihinde önce Bağ-Kur sigortalıları basamak sistemi üzerinden Bağ-Kur primi ödemekteydiler. Yani yirmidört basamaklı gelir tablosuna göre kişi Bağ-Kur kapsamına girdiği tarihte Bağ-Kur aylık gelir basamaklarının ilk oniki basamağından dilediğini seçmekte ve en geç üç ay içinde basamak seçimini ya Bağ-Kur'a vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirmekte; üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılmakta idi.

BASAMAK İNTİBAKI KALDIRILIYOR
Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tâbi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirleniyor. Bir başka ifade ile Bağ-Kur sigortalısı daha önce SSK veya Emekli Sandığına tabi çalıştıktan sonra Bağ-Kur sigortalısı olmuş ise bu hizmetler dikkate alınarak Bağ-Kur basamak priminin yükseltilmesi gerekir.
Yine Bağ-Kur sigortalılığı sona erdikten sonra SSK veya Emekli Sandığına tabi olarak sigorta primleri ödedikten sonra yeniden Bağ-Kur kapsamına girenlerin basamakları, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında ödenen primler dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenmekte idi.
Basamak intibakının yapılmış olması bir anlamda daha yüksek basamaktan prim ödemek anlamına gelmekle birlikte aynı zamanda da emekli olunduğu zaman yüksek basamaktan prim ödendiği için daha yüksek maaş alınacağı anlamına gelmektedir. Basamak intibakının zamanında yapılmayıp emeklilik aşamasında yapılması nedeniyle beklemediği basamak intibak borcuyla karşılaşan sigortalılar kendisine çıkarılan bu sürpriz borcu ödemeyi bir türlü içine sindiremez devamlı bir şikâyet hali içinde olurdu. Halen Okurlarımız, basamak intibakıyla ilgili olarak bizlere yakınma e-postaları göndermektedir.

1 EYLÜL 2013 İTİBARİYLE...
Basamak intibakı 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle kaldırılıyor. Artık gerek Bağ-Kur'dan emekli olacak olan gerekse geçmiş Bağ-Kur hizmeti olmakla birlikte SSK veya Emekli Sandığından emekli olacak olan sigortalılara Bağ-Kur hizmetleri için Basamak intibakı yapılmayacak. Yani SGK artık son dakika borcu çıkarmayacak. Bu madalyonun bir yüzü. Son anda 3-4 bin TL borç çıkarılmadığı için Bağ-Kur sigortalılık hizmeti olanlar için olumlu bir düzenleme.
Madalyonun diğer yüzü ise sigortalılar açısından hiç de olumlu olmayacak. Zira Bağ-Kur emekli aylığı hesabı 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemler için tamamen basamak üzerinden belirlendiğinden basamak intibakının yapılmaması kişinin daha az Bağ-Kur maaşı alması anlamına gelecek. Bir tarafta sürpriz borçla karşılaşmama diğer tarafta ise düşük maaş bağlanması. Açık söylemek gerekirse basamak intibakının kaldırılması olumlu mu olacak yoksa olumsuz mu olacak denilirse bir ikilem içinde kaldığımı söylerim ama yüksek maaş bağlanmasını tercih edenlere Bağ-Kur basamak intibakları yapılmamışsa 1 Eylül 2013 tarihinden önce basamak intibakı yaptırtarak çıkacak borcu ödemelerini tavsiye ederim.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
574001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/serif-akcan/574001.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT